Kantor internetowy »   Pomoc »   Bezpieczeństwo  

Pomoc

1
Rkantor.com ma status Krajowej Instytucji Płatniczej, która podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Wszystkie transakcje wykonywane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. 
 
1
Twoje hasło powinno składać się z minimum 7 znaków, wśród których muszą się znaleźć chociaż jedna mała i duża litera oraz przynajmniej jedna cyfra lub znak specjalny. Hasło nie może być powtórzeniem adresu e-mail i nie może zawierać znaków diakrytycznych.
1
Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo danych. Transmisja danych jest szyfrowana protokołem SSL na każdym etapie korzystania z Rkantor.com. Platforma stosuje zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, wdrażając i realizując politykę bezpieczeństwa. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji transakcji i przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>