Pomoc

1
Nie, nadawca musi po swojej stronie anulować wypłatę i wprowadzić nowe zlecenie. 
1
Nie ma takiej możliwości. Wypłata jest możliwa tylko w bankomatach sieci EURONET.
1
Środki są zablokowane, ale istnieje możliwość anulowania tego zlecenia, jeśli środki nie zostały wypłacone. Po upływie czasu, w którym Odbiorca był zobowiązany pobrać środki, a wypłata nie została zrealizowana, blokada zostaje zdjęta a środki wracają na portfel Klienta.
1
Jeżeli odbiorca jest użytkownikiem Rkantor.com nie ma możliwości anulowania,  ponieważ zlecenie jest realizowane w trybie on-line. Jeżeli odbiorca nie jest użytkownikiem przelew może zostać anulowany. Odbiorca zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.
1
Można wygenerować w formie pdf jedynie potwierdzenie zleconej operacji.
1
Tak, nie ma ograniczeń w tym zakresie. Warunkiem jest wpisanie prawidłowej struktury numeru z uwzględnieniem numeru prefix danego kraju (innego niż Polska).
1
Nie, ma możliwości zlecenia wypłaty dwuwalutowej, każda waluta wymaga oddzielnego zarejestrowania.
1
Przelew można zrobić tylko ze środków dostępnych w portfelu. Nie ma możliwości zdebetowania rachunku.
1
Nie, wypłata jest możliwa tylko w bankomatach EURONET na terenie Polski.
1
Tak, Odbiorca otrzyma powiadomienie sms informujące o anulowaniu zlecenia.
1
Tak, do czasu pobrania środków z Oddziału istnieje możliwość wycofania transakcji.
1
Klient sam odpowiada za poprawność danych w wysyłanych przelewach.
1
Maksymalna kwota wypłaty wynosi 2.000,00 PLN lub 500,00 EUR.
1
Możesz wysłać każdą kwotę. Nie ma ograniczeń ani minimalnych ani maksymalnych.
1
Przelew na e-mail może być dokonany na dowolną kwotę pod warunkiem, że środki są dostępne na portfelu.
1
Wystarczy adres e-mail odbiorcy. Jeżeli odbiorca nie jest użytkownikiem Rkantor.com, informację o przekazanych środkach otrzyma na maila wraz z linkiem do rejestracji. Jeżeli w ciągu 14 dni odbiorca nie zarejestruje się środki wrócą na portfel zleceniodawcy.
1
Czas realizacji wypłaty z bankomatu wynosi 72 h od czasu nadania.
1
Transakcja jest realizowana w trybie on-line, jeżeli odbiorca jest użytkownikiem Rkantor.com. Jeżeli nie jest, informację o przekazanych środkach otrzyma na maila wraz z linkiem do rejestracji. Jeżeli w ciągu 14 dni odbiorca nie zarejestruje się, środki wrócą na portfel zleceniodawcy.
1
Przelewy w obrębie rachunków w Rkantor.com są bezpłatne. Koszty pojawiają się wówczas jak przelew wysyłany jest do banku w którym nie posiadamy rachunków. Zobacz tabelę opłat i prowizji.
1
Jeżeli Odbiorca, do którego wysłany był przelew jest użytkownikiem Rkantor.com możemy zweryfikować fakt nie otrzymania środków.
Jeżeli Odbiorca nie jest użytkownikiem Rkantor.com nie jesteśmy w stanie sprawdzić statusu przelewu.Za poprawność wysłanych danych odpowiada Klient.
1
Nie ma możliwości ponownej generacji wiadomości SMS do Odbiorcy. Odbiorca musi po swojej stronie anulować wypłate i ponownie ją zlecić.
1
Prosimy o  zweryfikowanie, czy nie ma Pan włączonej w telefonie blokady na otrzymywanie wiadomości typu SPAM.
1
Nie ma możliwości skorygowania danych. Jeżeli dane zostały podane niepoprawnie wówczas przelew wróci do Nadawcy.
 
Rkantor.com nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych w przelewie.
1
Z racji tego, że bankomaty Euronet nie prowadzą obsługi innych nominałów niż 50,00 PLN zlecenie przelewu w innej wysokości i nie będącej wielokrotnością tego nominału jest niemożliwe.
1
Przelewy realizowane są w walutach: PLN,EUR,USD,CHF oraz GBP.
1
W pięciu walutach: PLN, EUR, GBP, CHF, USD pod warunkiem dostępności środków na portfelu użytkownika.
1
Rkantor posiada rachunki w 18 bankach w całym kraju. Przelewy pomiędzy tymi rachunkami traktowane są jako przelewy wewnętrzne oznacza to,że realizowane są w czasie rzeczywistym.
1
Nie ma możliwość edycji zlecenia, można je tylko anulować i ponownie zarejestrować w systemie.
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>