Pomoc

1
Jeżeli odbiorca jest użytkownikiem Rkantor.com nie ma możliwości anulowania,  ponieważ zlecenie jest realizowane w trybie on-line. Jeżeli odbiorca nie jest użytkownikiem przelew może zostać anulowany. Odbiorca zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.
1
Przelew na e-mail może być dokonany na dowolną kwotę pod warunkiem, że środki są dostępne na portfelu.
1
Wystarczy adres e-mail odbiorcy. Jeżeli odbiorca nie jest użytkownikiem Rkantor.com, informację o przekazanych środkach otrzyma na maila wraz z linkiem do rejestracji. Jeżeli w ciągu 14 dni odbiorca nie zarejestruje się środki wrócą na portfel zleceniodawcy.
1
Transakcja jest realizowana w trybie on-line, jeżeli odbiorca jest użytkownikiem Rkantor.com. Jeżeli nie jest, informację o przekazanych środkach otrzyma na maila wraz z linkiem do rejestracji. Jeżeli w ciągu 14 dni odbiorca nie zarejestruje się, środki wrócą na portfel zleceniodawcy.
1
W pięciu walutach: PLN, EUR, GBP, CHF, USD pod warunkiem dostępności środków na portfelu użytkownika.
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>