Kantor internetowy »   Regulamin konkursu "Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?" na portalu Facebook  
Regulamin świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. Tabela opłat i prowizji Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin Promocyjnego Programu Punktowego oraz przyznawania Kodów Promocyjnych Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!" Współpraca oparta na API Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"
Archiwum
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BNP PARIBAS SOLUTIONS SP. Z O.O. DO 5 MAJA 2019 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ RAIFFEISEN SOLUTIONS SP. Z O.O. Z DNIA 25.09.2017 Zasady zawierania transakcji z dnia 13.07.2017 Tabela opłat Rkantor.com z dn. 13.07.2017 Tabela opłat Rkantor.com obowiązująca do 5 maja 2019 Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin promocji „Zniżka 50% na spread przez tydzień” Tabela opłat Rkantor.com z dnia 08.11.2016 Regulamin świadczenia usług serwisu Rkantor.com z dnia 08.11.2016 Regulamin świadczenia usług serwisu Rkantor.com z dnia 12.05.2016 Tabela opłat Rkantor.com z dnia 12.05.2016 Regulamin Rkantor.com dla zarejestrowanych przed 12.05.16 (ważny do 11.07.16) Tabela opłat Rkantor.com dla zarejestrowanych przed 12.05.16 (ważny do 11.07.16) Zasady zawierania transakcji do 5.09.2019 Zasady zawierania transakcji z 25.09.2017 Regulamin reklamacji z 2016 roku Standardy techniczne z 18.05.2016 Regulamin programu punktowego do 31.12.2018 Regulamin programu punktowego do 31.10.2017 Regulamin programu punktowego do 31.12.2017 Regulamin promocji „Black Friday – rabat 15% na spread” Regulamin promocji „Zniżka 32% na spread dla użytkowników Fly.pl” Regulamin promocji zniżka -32% na spread dla użytkowników Onet Podróże Regulamin promocji zniżka -33% na spread dla użytkowników InnPoland Regulamin promocji zniżka -32% na spread dla użytkowników portalu Mleczne Podróże Regulamin promocji "Zniżka 33% na spread dla użytkowników Antyweb.pl" Regulamin promocji „1000 pkt na wymianę bez spreadu dla użytkowników Jakoszczedzic.pl” Regulamin promocji „Jedno pytanie o przelewy, a możesz wygrać stylowego powerbanka!” Regulamin promocji „Zniżka do 50% na spread dla nowych klientów firmowych” Regulamin promocji "Wolność w biznesie. 0 zł za przelewy zagraniczne przez rok” REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-SENEGAL: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-KOLUMBIA: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK Regulamin konkursu "Mecz Polska-Japonia: typujemy wynik!" w portalu Facebook Regulamin promocji "1500 pkt dla pierwszych 50 czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "1500 pkt dla czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "500 pkt dla czytelników bloga Poczty Polskiej" REGULAMIN PROMOCJI „Zniżka dla PRACOWNIKÓW Axel Springer: - 33% NA SPREAD PRZEZ 12 MIESIĘCY” Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin konkursu "Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?" na portalu Facebook
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA  
§ 3. ZASADY KONKURSU  
§ 4. NAGRODY  
§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD 
§ 6. REKLAMACJE  
§ 7. KONTAKT Z ORGANIZATOREM  
§ 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji z dn. 14.02.2019 Regulamin konkursu "Głosowanie ws. brexitu - wytypuj kurs funta!" Regulamin konkursu "Jaki kurs EUR/PLN w Sylwestra?"

Regulamin konkursu "Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?" na portalu Facebook

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Raiffeisen Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000515965.  

2. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach serwisu społecznościowego Facebook.com (dostępnego pod adresem http://www.facebook.com), zwanego dalej „Serwisem Facebook”, na stronie (fanpage) Rkantor.com pod adresem https://www.facebook.com/rkantorcom

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie zbiera jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator. 

4. Konkurs trwa od dnia 31.10.2018 r. od godz. 16:35 do dnia 05.11.18 r. do godz. 23:00
 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która do dnia 05.11.18 r., do godz.19:00 będzie miała status aktywnego klienta Rkantor.com. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę). 

3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:
a) posiadanie funkcjonującego profilu Serwisie Facebook, zgodnego z regulaminem i zasadami obowiązującymi w Serwisie Facebook (regulamin Serwisu Facebook dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/policies/?ref=pf);
b) akceptacja postanowień Regulaminu, poprzez akceptację Regulaminu Organizator rozumie wzięcie udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego;
c) wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.   
 

§ 3. ZASADY KONKURSU  

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania, o którym mowa w poście konkursowym:
UWAGA KONKURS – do wygrania STYLOWY POWERBANK
Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?  Na wymianie 1000 EUR po kursie średnim w Rkantor.com możesz oszczędzić nawet 200 zł. 
➡️Co byś zrobił z taką kwotą (200 zł) – wydał czy odłożył❓ To pytanie w naszym najnowszym konkursie, który rozpoczynamy 31 października – w Światowy Dzień Oszczędzania. Odpowiedzi zamieszczajcie w komentarzach pod tym postem – możecie pisać, wysyłać zdjęcia (na przykład z podróży, na które oszczędzaliście), malować – zaskoczcie nas 🙃 Na odpowiedzi czekamy do poniedziałku 5 listopada, do godz. 23:00. Trzy najciekawsze komentarze nagrodzimy stylowym powerbankiem z logo Rkantor.com. Każdy komentarz nagrodzimy 50 pkt na wymianę walut po kursie średnim w Rkantor.com. Regulamin znajdziecie pod tym linkiem: https://www.rkantor.com/i…/oszczednosci-gromadzisz-wydajesz/ Już nie możemy się doczekać Waszych odpowiedzi 
2. Niedopuszczalne jest:
a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem i zasadami Serwisu Facebook, także naruszanie praw autorskich osób trzecich;
b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Facebook lub niniejszego Regulaminu;
c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.  

3. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
a) pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród; Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.  

§ 4. NAGRODY  

1. Za komentarz (niezależnie od ich ilości) w konkursie “ Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?” uczestnik otrzymuje 50 pkt promocyjnych na wymianę walut bez spreadu w Rkantor.com.

2. Najciekawsza odpowiedź zamieszczona w komentarzu pod postem konkursowym zostanie nagrodzona powerbankiem z logo Rkantor.com. Najciekawsze odpowiedzi wskaże Komisja Konkursowa w składzie 3 osób wskazanych przez Organizatora.

3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD 

1.  Nagrody zostaną przyznane każdemu Zwycięzcy w ciągu 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia informacji o wygranej w konkursie w osobnym poście w portalu Facebook. Zwycięzcy konkursu zostaną też poproszeni o podanie loginu do serwisu Rkantor.com w celu przyznania nagrody.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody uczestnikom konkursu, którzy podali Organizatorowi nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 3 Regulaminu.  

3. W przypadku niewysłania poprawnych danych przez Uczestników konkursu, tracą oni prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.  
4. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią. 
 

§ 6. REKLAMACJE  

1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora: Raiffeisen Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, z dopiskiem Konkurs “Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?” z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź.  

3. Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.  

4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).  
5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.  
6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.  

§ 7. KONTAKT Z ORGANIZATOREM  

1. Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej: Raiffeisen Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.  

§ 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiących imię i nazwisko, adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy, kraj), adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, przez Raiffeisen Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78 (00-844 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515965, NIP: 1070030544, REGON: 147328940 („Administrator”), w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego. .
 
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.
 
3. Uczestnikowi przysługuje szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w tym prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.
 
4. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego danego osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 
2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci internet.
 
3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie (fanpage) Rkantor.com, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 
4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
 
5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 
6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
 
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>