Kantor internetowy »   Tabela opłat Rkantor.com z dnia 12.05.2016  
Regulamin świadczenia usług przez BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. Tabela opłat i prowizji Zasady zawierania transakcji Prawa i obowiązki informacyjne Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji Standardy techniczne Regulamin Promocyjnego Programu Punktowego oraz przyznawania Kodów Promocyjnych Polityka edukacyjna oraz komunikacja z użytkownikami Wykaz instytucji wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku BNP Paribas S.A. Regulamin Promocji Gwarancja Najlepszych Kursów Regulamin promocji „Zniżka 33% na spread” Regulamin konkursu "Mecz Polska-Słowenia: typujemy wynik!" Współpraca oparta na API Regulamin konkursu "Prezent świąteczny z czasów PRL"
Archiwum
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BNP PARIBAS SOLUTIONS SP. Z O.O. DO 5 MAJA 2019 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ RAIFFEISEN SOLUTIONS SP. Z O.O. Z DNIA 25.09.2017 Zasady zawierania transakcji z dnia 13.07.2017 Tabela opłat Rkantor.com z dn. 13.07.2017 Tabela opłat Rkantor.com obowiązująca do 5 maja 2019 Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin promocji „Zniżka 50% na spread przez tydzień” Tabela opłat Rkantor.com z dnia 08.11.2016 Regulamin świadczenia usług serwisu Rkantor.com z dnia 08.11.2016 Regulamin świadczenia usług serwisu Rkantor.com z dnia 12.05.2016 Tabela opłat Rkantor.com z dnia 12.05.2016
Regulamin Rkantor.com dla zarejestrowanych przed 12.05.16 (ważny do 11.07.16) Tabela opłat Rkantor.com dla zarejestrowanych przed 12.05.16 (ważny do 11.07.16) Zasady zawierania transakcji do 5.09.2019 Zasady zawierania transakcji z 25.09.2017 Regulamin reklamacji z 2016 roku Standardy techniczne z 18.05.2016 Regulamin programu punktowego do 31.12.2018 Regulamin programu punktowego do 31.10.2017 Regulamin programu punktowego do 31.12.2017 Regulamin promocji „Black Friday – rabat 15% na spread” Regulamin promocji „Zniżka 32% na spread dla użytkowników Fly.pl” Regulamin promocji zniżka -32% na spread dla użytkowników Onet Podróże Regulamin promocji zniżka -33% na spread dla użytkowników InnPoland Regulamin promocji zniżka -32% na spread dla użytkowników portalu Mleczne Podróże Regulamin promocji "Zniżka 33% na spread dla użytkowników Antyweb.pl" Regulamin promocji „1000 pkt na wymianę bez spreadu dla użytkowników Jakoszczedzic.pl” Regulamin promocji „Jedno pytanie o przelewy, a możesz wygrać stylowego powerbanka!” Regulamin promocji „Zniżka do 50% na spread dla nowych klientów firmowych” Regulamin promocji "Wolność w biznesie. 0 zł za przelewy zagraniczne przez rok” REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-SENEGAL: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK REGULAMIN KONKURSU "MECZ POLSKA-KOLUMBIA: TYPUJEMY WYNIK!" NA PORTALU FACEBOOK Regulamin konkursu "Mecz Polska-Japonia: typujemy wynik!" w portalu Facebook Regulamin promocji "1500 pkt dla pierwszych 50 czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "1500 pkt dla czytelników Business Insider" Regulamin konkursu "500 pkt dla czytelników bloga Poczty Polskiej" REGULAMIN PROMOCJI „Zniżka dla PRACOWNIKÓW Axel Springer: - 33% NA SPREAD PRZEZ 12 MIESIĘCY” Regulamin promocji "1000 pkt za aktywację konta" Regulamin konkursu "Oszczędności – gromadzisz czy wydajesz?" na portalu Facebook Regulamin rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji z dn. 14.02.2019 Regulamin konkursu "Głosowanie ws. brexitu - wytypuj kurs funta!" Regulamin konkursu "Jaki kurs EUR/PLN w Sylwestra?"

Tabela opłat Rkantor.com z dnia 12.05.2016

  Rodzaj opłaty
 
Opłata
 
1. Rejestracja w Rkantor.com bezpłatnie
1.1 Zamknięcie konta użytkownika Rkantor.com bezpłatnie
2. PRZELEWY   
2.1
Przelewy w PLN
 
2.1.1. Przelew w PLN do wszystkich banków z Rkantor.com1 bezpłatnie
2.2. Przelewy walutowe  
2.2.1. Przelew walutowy do banku współpracującego z Rkantor.com1
(EUR, USD, CHF,GBP) (zobacz listę banków współpracujących)
bezpłatnie
2.2.2. Przelew walutowy do banku niewspółpracującego z Rkantor.com2
(EUR, USD, CHF,GBP) 
 
2.2.2.1.
 • Przelew walutowy EUR
1 EUR
2.2.2.2.
 • Przelew walutowy USD
3 USD
2.2.2.3.
 • Przelew walutowy CHF
3 CHF
2.2.2.4.
 • Przelew walutowy GBP
2 GBP
2.2.2.5
 • Przelew walutowy EUR Express
1 EUR + 50 PLN
2.2.2.6
 • Przelew walutowy USD Express
3 USD + 50 PLN
2.2.2.7
 • Przelew walutowy CHF Express
3 CHF + 50 PLN
2.2.2.8
 • Przelew walutowy GBP Express
2 GBP + 50 PLN
2.2.2.9
 • Przelew walutowy PLN Express3
50 PLN
2.2.2.10
 • Przelew walutowy EUR Standardowy OUR i BEN
1 EUR + 100 PLN
2.2.2.11
 • Przelew walutowy USD Standardowy OUR i BEN
3 USD + 100 PLN
2.2.2.12
 • Przelew walutowy CHF Standardowy OUR i BEN
3 CHF + 100 PLN
2.2.2.13
 • Przelew walutowy GBP Standardowy OUR i BEN
2 GBP + 100 PLN
2.2.2.14
 • Przelew walutowy PLN Standardowy OUR i BEN3
100 PLN
2.2.2.15
 • Przelew walutowy EUR Express OUR i BEN
1 EUR + 150 PLN
2.2.2.16
 • Przelew walutowy USD Express OUR i BEN
3 USD + 150 PLN
2.2.2.17
 • Przelew walutowy CHF Express OUR i BEN
3 CHF + 150 PLN
2.2.2.18
 • Przelew walutowy GBP Express OUR i BEN
2 GBP + 150 PLN
2.3 Dodatkowa opłata za przelew wychodzący waluty niezakupionej w Rkantor.com 0,1% wartości transakcji
2.4 Dyspozycja reklamacyjna Klienta w odniesieniu do przelewu:  
2.4.1. a) do 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności 60 PLN + koszty innego banku6
2.4.2. b) powyżej 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności 90 PLN plus koszty innego banku6
3 WPŁATA  
3.1 Wpłata przelewem bezpłatnie
3.2 Wpłata w Raiffeisen POLBANK 4 (zobacz listę oddziałów) bezpłatnie
4 WYPŁATA  
4.1 Transfer pieniędzy 6zł + 1,5%
4.2 Nieodebrany transfer pieniędzy 4 zł
4.3 Limit gotówki do przesłania jednorazowo transferem pieniędzy 1-10 000 PLN
4.4 Wypłata w bankomacie w walucie PLN 5 PLN
4.5 Wypłata w bankomacie w walucie EUR 2,5 EUR
4.6 Przelew na e-mail bezpłatnie
4.7 Wypłata w Raiffeisen POLBANK 4 (zobacz listę oddziałów) bezpłatnie
4.8 Anulowanie zlecenia wypłaty gotówki w oddziale bezpłatnie
4.9 Anulowanie zlecenia wypłaty gotówki w bankomacie bezpłatnie
5 Giełda  
5.1 Prowizja za transakcję giełdową 0%
6 Zlecenia  
6.1 Wymiana waluty bezpłatnie
6.2 Ustanowienie zlecenia zabezpieczającego7 bezpłatnie
6.3 Ustanowienie zlecenia oczekującego5 bezpłatnie
6.4 Odwołanie zlecenia zabezpieczającego bezpłatnie
6.5 Odwołanie zlecenia oczekującego bezpłatnie
6.6 Wysłanie wiadomości SMS do autoryzacji zleceń bezpłatnie
6.7 Informacja SMS  o zrealizowaniu/braku realizacji ustawionego zlecenia bezpłatnie
6.8 Dodanie zaufanego odbiorcy bezpłatnie
6.9 Modyfikacja zaufanego odbiorcy bezpłatnie
6.10 Usunięcie zaufanego odbiorcy bezpłatnie
7. Zlecenie stałe - spłata kredytu  
7.1 Utworzenie zlecenia stałego  bezpłatnie
7.2 Modyfikacja zlecenia stałego bezpłatnie
7.3 Odwołanie zlecenia stałego  bezpłatnie
8 Limity transakcyjne  
8.1 Oddział Raiffeisen Polbank  
8.1.1
 • Maksymalna/minimalna kwota wpłaty/wypłaty  w PLN 
max 10 000 PLN nie mniej niż 50 (tylko wielokrotności 50)
8.1.2
 • Maksymalna/minimalna kwota wpłaty/wypłaty
  w Raiffeisen Polbank w EUR
max 2 000 EUR nie mniej niż 50 (tylko wielokrotności 50)
8.1.3
 • Maksymalna/minimalna kwota wpłaty/wypłaty
  w Raiffeisen Polbank w USD
max 2 000 USD nie mniej niż 50 (tylko wielokrotności 50)
8.1.4
 • Maksymalna/minimalna kwota wpłaty/wypłaty
  w Raiffeisen Polbank w CHF
max 3 000 CHF nie mniej niż 50 (tylko wielokrotności 50)
8.1.5
 • Maksymalna/minimalna kwota wpłaty/wypłaty
  w Raiffeisen Polbank w GBP
max 2 000 GBP nie mniej niż 50 (tylko wielokrotności 50)
8.2 Bankomat EURONET  
8.2.1
 • Maksymalna/minimalna kwota wypłaty
  w bankomacie EURONET w PLN
max 2 000 PLN nie mniej niż 50 (tylko wielokrotności 50)
8.2.2
 • Maksymalna/minimalna kwota wypłaty
  w bankomacie EURONET w EUR
max 500 EUR nie mniej niż 100 (tylko wielokrotności 50)
8.3 Przelew na rachunek bankowy   
8.3.1
 • Minimalna kwota przelewu  w PLN
1 PLN
8.3.2
 • Minimalna kwota przelewu  w EUR
1 EUR
8.3.3
 • Minimalna kwota przelewu  w USD
1 USD
8.3.4
 • Minimalna kwota przelewu  w CHF
1 CHF
8.3.5
 • Minimalna kwota przelewu  w GBP
1 GBP
8.4 Limity kwotowe przelewów bankowych powyżej których realizacja odbywa się następnego dnia roboczego.  
8.4.1
 • Maksymalna  kwota przelewu bankowego w PLN
400 000 PLN
8.4.2
 • Maksymalna  kwota przelewu zewnętrznego w EUR
100 000 EUR
8.4.3
 • Maksymalna  kwota przelewu zewnętrznego w USD
100 000 USD
8.4.4
 • Maksymalna  kwota przelewu zewnętrznego w CHF
100 000 CHF
8.4.5
 • Maksymalna kwota przelewu zewnętrznego w GBP
100 000 GBP

1  Wszystkie banki, w których Rkantor.com posiada rachunki bankowe i udostępnia je swoim klientom (zobacz listę banków)
2  Wszystkie banki w których Rkantor.com nie posiada rachunków bankowych lub nie udostępnia ich swoim klientom
3 Przelew w PLN wykonywany na rachunek w banku zagranicznym 
4 Dotyczy oddziałów współpracujacych Raiffeisen Polbank (zobacz listę oddziałów)
5 Za zlecenie oczekujące- transakcje kupna/sprzedaży po kursie ustalonym przez klienta i w czasie ustalonym przez Klienta (realizacja zlecenia w przypadku pojawienia się ceny na rynku)
6 Opłata pobierana jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego/wyjaśniającego, tylko w przypadku reklamacji.
7 Za zlecenie zabezpieczające uważa się transakcje kupna/sprzedaży na stałe dołączone do transakcji oczekującej (z limitem ceny) - zabezpieczające w przypadku niekorzystnej zmiany kursu.
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>