Kantor internetowy »   Kursy walut  
Para walutowa
AUD NZD
AUD / NZD 
* kurs dla tej pary walutowej jest kwotowany dla 10 jednostek
** kurs dla tej pary walutowej jest kwotowany dla 100 jednostek
Skąd biorą się kursy walut?
Waluta to środek rozliczeniowy, który może emitować każde suwerenne państwo. Według ONZ na świecie funkcjonuje ponad 180 walut narodowych. W celu ujednolicenia ich nazewnictwa wprowadzono standard ISO 4217. Stanowi on, że każda waluta ma trzyliterową nazwę. Pierwsze dwie litery dotyczą kraju, w którym jest emitowana; ostatnia litera zwykle jest pierwszą z nazwy waluty. Na przykład dla dolara amerykańskiego skrót to US (United States) i D (dollar). Kurs walutowy to wartość jednej waluty wyrażona w drugiej walucie, dlatego często mówi się, że waluty chodzą w parach. Na przykład:
USD/PLN=3,5069 (źródło: kurs kupna USD/PLN w Rkantor.com z zn. 9.01.2018, godz.17:02)
Przedstawiony powyżej zapis oznacza, że za jednego dolara trzeba było wtedy zapłacić 3,5069 zł. Pary walutowe najczęściej zapisuje się z zastosowaniem ukośnika (USD/PLN), rzadziej bez ukośnika (USDPLN). Kursy na rynku walutowym zmieniają się co kilka sekund – aktualne kursy walut znajdziesz na stronie głównej Rkantor.com, podstronie „Kursy walut”, a także w panelu klienta.

Gdzie sprawdzić, jak zmieniały się kursy w ostatnich miesiącach/latach?
Użytecznym narzędziem są wykresy kursów walut, dostępne po kliknięciu w daną parę walutową oraz w panelu klienta Rkantor.com.

Co to jest spread i jak go obliczyć?
Spread to różnica między kursem kupna i kursem sprzedaży danej waluty. Dla klienta jest to koszt transakcji, zatem im mniejszy spread, tym oferta jest korzystniejsza. Poniższy przykład pokazuje spread obliczony dla pary USD/PLN (kursy kupna i sprzedaży USD/PLN w Rkantor.com z 9.01.2017, godz. 17:02):
spread=3,5179 zł -3,4959 zł = 2,2 gr

Co to jest kurs średni NBP i jak ma się on do kursów w kantorze internetowym?
Kurs średni Narodowego Banku Polskiego (NBP) obliczany jest na podstawie danych wysyłanych przez 10 banków, które prowadzą wymianę walutową. NBP wysyła zapytanie o kurs kupna i sprzedaży EUR/PLN oraz USD/PLN do wybranych banków. Po ich otrzymaniu wylicza średnią arytmetyczną dla EUR/PLN oraz USD/PLN w każdym z tych banków (kurs kupna waluty + kurs sprzedaży waluty/2). Następnie odrzuca dwa najniższe i dwa najwyższe wyniki, a z pozostałych 6 kursów znów oblicza średnią arytmetyczną (6xkurs waluty/2). Otrzymany w ten sposób kurs EUR/PLN jest stosowany do obliczenia kursów pozostałych walut (tutaj wykorzystywane są też dane z agencji informacyjnych, takich jak Reuters i Bloomberg). Kurs średni NBP publikowany jest codziennie ok. 11:00 i ma wartość informacyjno-statystyczną, biorąc pod uwagę fakt, że spready w bankach znacznie różnią się od tych w kantorach internetowych – według raportu Rkantor.com średni spread na EUR/PLN to 34 gr, natomiast w kantorach internetowych 4,2 gr (w Rkantor.com spread to 2,2 gr). Kurs średni NBP nie jest zatem wyznacznikiem ceny waluty na rynku. Warto też pamiętać, że kursy walut na rynku zmieniają się co kilka sekund, a kurs średni NBP o jednej stałej godzinie – także z tego powodu traci on na aktualności.

Co to jest kurs międzybankowy?
Kurs międzybankowy to kurs dostępny na rynku transakcji walutowych dokonywanych przez największe światowe banki. Jego najlepszym wyznacznikiem są kwotowania walut dostępne na platformie Reuters. Wymiana walut po kursie międzybankowym dostępna jest tylko dla stronami transakcji na rynku międzybankowym, na którym wymiany dokonują światowe banki, korporacje, rządy państw, banki centralne i jednostki samorządu terytorialnego. Osoby fizyczne i małe przedsiębiorstwa nie mają  reguły dostępu do rynku międzybankowego, gdyż jest to co do zasady rynek hurtowy, bariera wejścia to minimum 1 mln jednostek waluty.

Co to jest kurs średni – w Rkantor.com kurs z punktami promocyjnymi?
Kurs średni (bez spreadu MID) – kurs transakcyjny taki sam zarówno dla transakcji kupna, jak i sprzedaży. Jego wartość jest wyliczana na podstawie kursu pomiędzy ceną kupna i sprzedaży na rynku międzybankowym, przez co nie uwzględnia on spreadu rynkowego. Średni kurs jest najkorzystniejszą oferta rynkową zarówno dla kupujących walutę, jak również dla sprzedających walutę.

Umocnienie/osłabienie waluty a kursy walutowe – o co chodzi?
W profesjonalnym żargonie pierwszą walutę z pary walutowej nazywa się bazową (w parze USD/PLN będzie to USD), a drugą – kwotowaną (w parze USD/PLN będzie to PLN). Kurs walutowy rośnie, jeśli waluta bazowa umacnia się w stosunku do waluty kwotowanej (w naszym przykładzie USD umacnia się do PLN) lub jeśli waluta kwotowana osłabia się w stosunku do waluty bazowej (w naszym przykładzie PLN osłabia się do USD). Kurs walutowy spada, jeśli waluta kwotowana umacnia się do waluty bazowej (w naszym przykładzie PLN umacnia się do USD) lub waluta bazowa osłabia się do waluty kwotowanej (w naszym przykładzie USD osłabia się do PLN).

Co to są crossy walutowe?
Crossy walutowe, zwane także kursami krzyżowymi, to pary walutowe, w których nie występuje dolar (np. EUR/AUD). W Polsce często crossami walutowymi nazywa się (błędnie) pary walutowe, w których nie występuje złoty (np. EUR/USD).
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>