* kurs dla tej pary walutowej jest kwotowany dla 10 jednostek
** kurs dla tej pary walutowej jest kwotowany dla 100 jednostek
Waluta Japonii (Jen​)

Obowiązującą w Japonii walutą jest jen (kod ISO: JPY). To jedna z kluczowych walut na świecie, gdyż ma wpływ m.in. na gospodarkę Stanów Zjednoczonych i Chin (w latach 1949-1971 jen był sztywno powiązany z dolarem; przyjmowano, że 360 JPY to 1 UDS). Jeny wprowadzono do obiegu w 1872 r. (monety, gdyż banknoty pojawiły się później – dopiero w 1885 r.). Ciekawostką jest, że nowy system walutowy oparty na jenie był wzorowany na europejskim systemie dziesiętnym.
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>