04.11.2016 Komentarz ekonomiczny

 
| 04.11.2016 11:27
KOMENTARZ EKONOMICZNY

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że jeżeli kolejne miesiące przyniosą kontynuaję obecnie obserwowanych procesów, to w przyszłym roku nie będzie przesłanek do wzrostu stóp procentowych.

Taki ruch byłby możliwy, gdyby dynamika PKB mocno przyspieszała (powyżej 4%), a inflacja rosła. Obecnie scenariusz tej wydaje się być jednak nadmiernie optymistycznym. Według A. Glapińskiego, jeśli zrealizuje się deklarowane ożywienie inwestycji, to w przyszłym roku dynamika PKB sięgnąć może 3,5%. Taki wynik, w jego ocenie, nie będzie jeszcze argumentem za podwyżką stóp procentowych zwłaszcza, że wg Prezesa NBP przyszły rok raczej nie przynisie wzrostu inflacji w okolice 1,5% r/r, czyli dolnego przedziału odchyleń od celu inflacyjnego.
A. Glapiński podtrzymuje tym samym opinię, że do pierwszych podwyżek kosztu pieniądza dojdzie najprawdopodobniej w 2018r. Za późniejszym niż w 2017r. zacieśnianiem polityki pieniężnej przemawiają także ostatnie dane, wskazujące na wyraźnie słabsze od zakładanych jeszcze przed kilkoma miesiącami wyniki gospodarki w II połowie bieżącego roku. Warto jednak pamiętać, że chociaż Rada wydaje się być zgodna zarówno co do tego, że najbardziej prawdopodobnym najbliższym ruchem z jej strony będzie podwyżka stóp procentowych, oraz co do tego, że nie nastąpi ona szybko, to część jej przedstawicieli nadal w swych komentarzach nie wyklucza takiego ruchu jeszcze w przyszłym roku. Niewątpliwie jednak, by taki sceanariusz się zrealizował, konieczne by było dalsze przyspieszenie tempa wzrostu konsumpcji, powrót inflacji o okolice 1,5% oraz – przede wszystkim – wyraźne ożywienie po stronie inwestycji.

KOMENTARZ RYNKOWY

Czwartek na rynku walutowym nie przyniósł dużych zmian w notowaniach głównych walut za wyjątkiem brytyjskiego funta. Kurs EURUSD po wzroście w ubiegłym tygodniu i na początku tego tygodnia, którym zagregował na zmniejszanie się przewagi w przedwyborczych sondażach w USA H. Clinton, utrzymuje się od środy w rejonie poziomu 1,11. Wartość amerykańskiej waluta mierzona przez indeks dolarowy DXY, pozostaje blisko najniższego poziomu od miesiąca.
Silne umocnienie zanotował w czwartek funt. Kurs GBPUSD przekroczył poziom 1,245. Wartość brytyjskiej waluty w stosunku do dolara wzrosła tym samym do najwyższego poziomu od miesiąca. Funtowi pomagała decyzja Wysokiego Trybunału Anglii i Walii, który zdecydował, że rząd musi uzyskać zgodę parlamentu przed rozpoczęciem procedury ws. brexitu. Umocnienie waluty wsparła również decyzja Banku Anglii, który po zakończeniu czwartkowego posiedzenia podniósł prognozę PKB oraz inflacji.
Czwartkowa decyzja Wysokiego Trybunału sprawia, że rośnie prawdopodobieństwo tego, że wystąpienie Wielkiej Brytanii nie przyjmie formy tzw. „twardego brexitu” (i cień szansy, że nie zostanie w ogóle
przeprowadzone), a więc nie obejmie zerwania zdecydowanej większości obecnych powiązań pomiędzy krajem i UE. W rezultacie rewizji oczekiwań BoE mocno spadło natomiast prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych, a takiego ruchu jeszcze niedawno spodziewał się rynek.
Sam prezes Banku Anglii Mark Carney na konferencji prasowej stwierdził, że kolejna decyzja BoE ws. stóp może być zarówno ich obniżką jak i podwyżką, a zależeć to będzie od tego, jak będzie się rozwijać sytuacja na polu inflacji.
Decyzja Wysokiego Trybunału oraz jastrzębie sygnały ze strony Banku Anglii powinny wspierać odbicie funta i jego dalsze umocnienie w najbliższym czasie. Brytyjska waluta od początku roku znajduje się silnym
trendzie spadkowym, w krótkim okresie wzrosło prawdopodobieństwo korekty tego ruchu.
Na rynkach akcji czwartkowa sesja była kolejną spadkową na głównych parkietach. Indeks S&P 500 stracił 0,4 proc. i w przypadku tego indeksu był to już 8 dzień z rzędu zniżek. Ostatni raz taką serię S&P 500 zanotował w trakcie kryzysowego 2008 roku. W Europie Euro Stoxx 50 stracił 0,22 proc. W Warszawie po silnym spadku w środę, czwartek przyniósł nieduże odbicie i WIG 20 wzrósł 0,2 proc. Po próbach odbicia w środę spadki powróciły natomiast na rynek ropy naftowej. Ceny ropy Brent spadły poniżej 46,5 USD za baryłkę po raz pierwszy od końca września. Ceny tego surowca oddały tym samym już cały wzrost, jakim zareagowały na ogłoszenie przez OPEC
wstępnego porozumienia w sprawie zamrożenia poziomów wydobycia wobec wątpliwości, czy krajom kartelu uda się ostatecznie wprowadzić to porozumienie w życie.
Na słabe nastroje na rynkach wpływ dalej ma niepewność związana z wynikiem przyszłotygodniowych wyborów prezydenckich w USA. W piątek poza przedwyborczymi sondażami uwaga inwestorów skupi się jednak również na danych z amerykańskiego rynku pracy. Departament Pracy opublikuje raport na temat zatrudnienia w październiku. Oczekujemy, że dane wskażą na wzrost liczby nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych o 185 tys. Wobec wzrostu o 156 tys. miesiąc wcześniej. Wzrost w tej skali powinien stanowić kolejny argument za podwyżką stóp procentowych przez Fed i utwierdzić rynek w przekonaniu, że nastąpi ona na grudniowym posiedzeniu amerykańskiego banku centralnego. Na realizację scenariusza grudniowej podwyżki poza danymi kluczowe znaczenie będą miały jednak również wyniki wyborów w USA oraz reakcja rynków na nie.

czytaj dalej...

Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Tematy:

Funt

PKB

Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor internetowy nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>