01.12.2016 Analiza techniczna cz.2

 
| 01.12.2016 16:41

Funt umacnia się wyraźne do złotego w tym tygodniu.

Ruch ten jest odzwierciedleniem zarówno siły funta (ostatnie sesje przynoszą umocnienie funta zarówno w relacji do dolara jak i euro ) jak i słabości złotego (polska waluta traci na wartości w tym tygodniu do euro i dolara). Słabość polskiej waluty wynika głównie z generalnego słabego sentymentu do walut wschodzących, którym szkodzą rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.
Wzrost rentowności amerykańskich obligacji, który przekłada się na równie silnie rosnące rentowności brytyjskich obligacji, pomaga z kolei funtowi. Wybór D. Trumpa na prezydenta w USA jest również interpretowany przez rynek jako korzystna informacja dla brytyjskiej waluty. Zgodnie z oczekiwaniami nowa administracja rządowa w USA ma ułatwić Wielkiej Brytanii szybkie negocjacje umowy handlowej z USA, co powinno być również argumentem przetargowym w negocjacjach w sprawie brexitu z Unią Europejską.

Nadzieje na to, że Brexit przyjmie tzw wersje „soft”, a więc taką, która nie obejmie zerwania większości obecnych powiazań kraju z Unia Europejską, podsycił dzisiaj minister ds. Brexitu David Davis, który stwierdził, że brytyjski rząd rozważa rozwiązanie, w którym kraj będzie płacił składkę w zmian za dostęp do wspólnego europejskiego rynku.

Z punktu widzenia analizy technicznej kurs GBP/PLN wyszedł w środę z konsolidacji w rejonie 5,1-5,2. Ruch ten potwierdza dzisiejszy wyraźny wzrost kursu. Biorąc pod uwagę sygnały techniczne jak również dobry sentyment w stosunku do brytyjskiej waluty obecnie, można zakładać kontynuację ruchu wzrostowego na parze GBP/PLN przynajmniej w rejon poziomu 5,4, gdzie znajduje się kolejny silniejszy opór techniczny.

czytaj dalej...

Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Tematy:

Funt

Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor internetowy nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>