Złoty stabilny po decyzji RPP

 
| 11.01.2017 14:45

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu zgodnie z naszymi oczekiwaniami oraz konsensusem rynkowym pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa wciąż więc wynosi 1,50 proc.

Decyzja RPP nie wprowadziła większych zmian w notowaniach złotego. Zakładamy, że większych zmian w przypadku notowań polskiej waluty nie wprowadzi również dzisiejsza konferencja prasowa zaplanowana jest ona na 16:00. Oczekujemy, że w jej trakcie prezes A. Glapinski ponownie wskaże na oczekiwania przyspieszenia wzrostu gospodarczego w tym roku. Jednocześnie jednak podkreśli, że w przypadku stóp procentowych nie wskazane są w najbliższym czasie zmiany. Wydźwięk posiedzenia RPP powinien być neutralny dla notowań polskiej waluty.
Czynnikiem niepewności dla złotego jest dzisiaj ryzyko eskalacji konfliktu w polskim sejmie, który zbiera się w środę po raz pierwszy w tym roku. Do tej pory ostatnie zamieszania polityczne w Polsce nie wpływało na notowania złotego i raczej tylko poważniejsze zaostrzenie konfliktu stanowi zagrożenie dla notowań waluty.
Spodziewamy się, że kurs EUR/PLN będzie kontynuował w tym tygodniu trend boczny a obowiązującym przedziałem konsolidacji jest 4,34 – 4,39. Silniejszego impulsu dla notowań złotego może dostarczyć zaplanowana na piątek wieczorem aktualizacja ratingów przez agencję Fitch oraz Moodys. Zakładamy, że ostatecznie w ocenach agencji przeważą pozytywne czynniki, takie jak stabilna obecnie sytuacja budżetowa i powstrzymają się one od zmian wiarygodności kredytowej Polski. Jednocześnie jednak nie należy w pełni wykluczać możliwości obniżki ratingu przez agencję Moody’s, która w ostatnim czasie wskazywała na zaniepokojenie z powodu zmian związanych z obniżaniem wieku emerytalnego, bądź zmiany perspektywy ratingu przez Fitch.
W przypadku kursu USD/PLN obowiązującym przedziałem jest obecnie 4,11-4,18. Czynnikiem wpływającym na tą parę walutową będzie dzisiaj pierwsza od zwycięstwa w wyborach prezydenckich konferencja prasowa D. Trumpa. Rynek liczy, że przyniesie ona informacje na temat zapowiadanych przez niego zmian w gospodarce, w tym zwiększenia wydatków fiskalnych oraz obniżki podatków. Jeśli te kwestie zostaną podkreślone w trakcie dzisiejszego wystąpienia, znaleźć to może odzwierciadlenie w umocnieniu dolara i zejściu kursu EURUSD do poniżej poziomu 1,05. W takim scenariuszu możliwy jest test oporu na 4,18 w przypadku USDPLN.

czytaj dalej...

Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Tematy:

Fitch

Moody's

RPP

Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor internetowy nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>