Ruch boczny w oczekiwaniu na wybory we Francji

 
| 21.04.2017 11:20

Dzisiaj ważne:

Rewizja ratingu przez S&P - Spodziewamy się, że agencja nie dokona zmian w ocenie kredytowej Polski. Szczególnie, że w czwartek opublikowała optymistyczne prognozy dla Polski, z których wynika, że do 2020 deficyt budżetowy nie przekroczy 3 proc. PKB.


EURUSD – Wczoraj wieczorem EURUSD powrócił w okolicę 1,07 po wypowiedziach sekretarza Skarbu USA S. Mnuchina, który zadeklarował, że trwają zawansowane prace nad reformą podatków w USA i przeprowadzenie tych zmian „nie powinno trwać do końca roku”. Ruch boczny powyżej wsparcia na 1,07  jest możliwy w oczekiwaniu na wyniki wyborów we Francji. Większego wpływu na notowania EURUSD nie miały dzisiejsze, nieco lepsze oczekiwań, odczyty PMI za kwiecień ze strefy euro.

Oporem jest obecnie 1,0775 czyli 61,8 proc. zniesienie tej fali spadkowej z przełomu  marca i kwietnia. Silnym oporem powinna być również okolica 1,083, gdzie przebiega linia długoterminowego trendu spadkowego, w której porusza się EURUSD. Test 1,083 będzie możliwy w przypadku dobrego wyniku E. Macrona w niedzielnych wyborach we Francji. Słaby wynik Macrona, szczególnie jeśli towarzyszyć miałoby mu przejście do drugiej tury skrajnie lewicowego i domagającego się referendum ws. przyszłości Francji w  UE J. Melenchona (ma on wg. sondaży największe szanse na pokonanie Macrona w drugiej turze) wywoła prawdopodobnie presję na spadek i test wsparcia na 1,058. Przecena euro możliwa jest również w przypadku lepszego od oczekiwań wyniku wyborczego M. Le Pen.


EURPLN – Nastroje na światowych rynkach, na które w najbliższych dniach wpływ będą miały przede wszystkim  wybory we Francji, będą również decydowały o kierunku notowań polskiej waluty. W oczekiwaniu na wyniki francuskiego głosowania utrzymywać może  się presja wzrostowa na kurs EURPLN. Większego wpływu nie powinna natomiast mieć dzisiejsza rewizja ratingu dla Polski przez agencję S&P. Oporem technicznym powinna być strefa 4,28-4,29 (50-proc. zniesienia Fibonacciego marcowej fali spadkowej oraz dolne ograniczenie konsolidacji z lutego i marca).

USDPLN – Wczorajsze popołudniowe umocnienie dolara przełożyło się na zwyżkę USDPLN w kierunku 4,38. W przypadku kontynuacji wzrostów silnym oporem, którego pozostawać  powinna okolica 4,0. Wsparciem jest natomiast 3,94, (minimum z połowy kwietnia) i ruch w tym przedziale jest prawdopodobny w oczekiwaniu na wyniki wyborów we Francji.

 
Para walutowa EURUSD EURPLN USDPLN
Oczekiwany zakres wahań* 1,070-1,078 4,25-4,29 3,95-4,0
Oczekiwany kierunek boczny boczny boczny

POBIERZ CAŁĄ ANALIZĘ>>


Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor internetowy nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>