EURPLN stabilny powyżej 4,20

 
| 17.07.2017 13:37
EURUSD - Kurs pod koniec ubiegłego tygodnia znalazł się blisko rocznego maksimum nieco poniżej 1,15. Bilans ubiegłotygodniowych wydarzeń (przemówienia J. Yellen, spadek inflacji i rozczarowanie sprzedażą detaliczną z USA) spowodował ponowne osłabienie oczekiwań co do skali podwyżek stóp procentowych w USA – obecnie rynki znów wyceniają tylko jedną podwyżkę do końca 2018r, co wspiera presję na słabość amerykańskiej waluty. Dzisiaj kalendarz wydarzeń makroekonomicznych jest relatywnie pusty (tylko wskaźnik NY Fed) o notowaniach pary decydować będą wiec głównie spekulacje na temat efektów zaplanowanego na czwartek posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Tutaj panuje duża niepewność, bo o ile prawdopodobne wydają się jakieś sygnały, potwierdzające plany stopniowego przygotowywania się do wygaszania programu skupu aktywów, to możliwe, ze EBC będzie chciał zachować bardzo dużą ostrożność w przekazie po posiedzeniu, chociażby ze względu na to, że bank obawiać może się dalszego umocnienia euro.

Technicznie silnym oporem powinna pozostawać okolica 1,15 i o ile test tego poziomu wydaje się prawdopodobny w oczekiwaniu na posiedzenie EBC, o tyle na bardziej zdecydowane rozstrzygnięcia będzie raczej trzeba poczekać do czwartkowego posiedzenia EBC. Wsparciem powinna pozostawać natomiast okolica 1,138-1,14. W przypadku zejścia do poniżej silnym wsparciem będzie okolica 1,13, czyli poziom dolnego ograniczenia konsolidacji, w której para znajduje się od trzech tygodni.

EURPLN – W piątek kurs zanotował wyraźny spadek i wybił się dołem z kanału wzrostowego, w którym znajdował się od maja. Technicznie jest to ważny sygnał, sugerujący możliwość prób zejścia na niższe poziomy w najbliższym czasie. O ile po trzech spadkowych sesjach w przypadku EURPLN prawdopodobna jest teraz konsolidacja (oporem okazuje się na razie okolica 4,2 i ruch nieco powyżej wokół tego poziomu wydaje i prawdopodobny dzisiaj) to w nieco dłuższym horyzoncie czasowym prawdopodobne są próby zejścia do poniżej 4,20 (w tym przypadku kolejnym celem jest wsparcie na 4,186, gdzie znajdują się lokalne minima z przełomu kwietnia i maja). Za umocnieniem złotego przemawia wciąż otoczenie międzynarodowe. Wzrosty kontynuują rynki wschodzące po ostatnich dobrych danych z Chin (dzisiaj na plus zaskoczył odczyt PKB za II kw.  o 6,9% r/r – wyżej od oczekiwań, podobnie jak podane także dziś wyniki sprzedaży i produkcji przemysłowej). Ostatnie gołębie komentarze prezes Fed oraz słabsza od oczekiwań inflacja  USA wywierają natomiast presję spadkową na rentowności na rynkach bazowych, co też ma korzystny wpływ z punktu widzenia złotego.

Z drugiej jednak strony potencjalnie czynnikiem ryzyka do scenariusza umocnienia złotego może się okazać wzrost niepewności politycznej w Polsce, obserwowany w reakcji na próby wprowadzania zmian w systemie sądownictwa. Eskalacja konfliktu politycznego, jeśli miałoby do niej dojść, może psuć sentyment do polskiej waluty.

USDPLN – Wzrost w rejon tegorocznych maksimów EURUSD, w połączeniu z umocnieniem złotego do euro pod koniec ubiegłego tygodnia, przełożyło się na nowe tegoroczne minima notowań pary USDPLN (w piątek nieco powyżej 3,66). Umiarkowane ruchy korekcyjne notowane dzisiaj zarówno w przypadku EURUSD jak i EURPLN przemawiają za konsolidacją USDPLN powyżej minimów z ubiegłego tygodnia. W przypadku wzrostu oporem powinna być okolica 3,7, która wcześniej w lipcu stanowiła wsparcia dla notowań kursu. W przypadku zejścia do poniżej ubiegłotygodniowego minimum kolejnym wsparciem powinna być okolica 3,635, gdzie znajduje się i 50 % zniesienie fali wzrostowej z lat 2014-2016, do zejścia w ten drugi poziom konieczne będzie raczej wyjście EURUSD do poniżej 1,15.
Para walutowa EURUSD EURPLN USDPLN
Aktualny poziom 1,145 4,21 3,67
Oczekiwany zakres wahań* 1,138-1,15 4,20-4,23 3,66-3,70
Opory techniczne 1,145
1,149
1,153
4,22
4,25
4,262
3,70
3,73
3,76
Wsparcia techniczne 1,138
1,133
1,129
4,20
4,186
4,16
3,662
3,635
3,60

*w kolejnych 24 godz.

Źródło: Reuters; Bloomberg; prognozy Raiffeisen Bank Polska i Raiffeisen Research

POBIERZ CAŁĄ ANALIZĘ >>>


 

Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Tematy:

Ceny

Waluty

Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>