Złoty słabnie, szkodzi ponownie konflikt z UE

 
| 13.09.2017 14:13

Ruch spadkowy kursu, napędzany odbiciem rentowności w USA w tym tygodniu, wyhamował wczoraj i notowania ustabilizowały się powyżej 1,195. Dzisiaj w  centrum uwagi będą przede wszystkim dane na temat inflacji PPP za sierpień z USA.

EURUSD -  Oczekuje się tutaj wyraźnego wzrostu do 2,5 % z 1,9 % miesiąc wcześniej. Odczyt ten może być jednak zniekształcony przez skutki huraganu Harvey, który nawiedził USA w sierpniu, jego ewentualny pozytywny wydźwięk może być dlatego również umiarkowany. Prawdopodobny wydaje się dlatego dzisiaj raczej dalszy ruch konsolidacyjny w oczekiwaniu na jutrzejszy odczyt inflacji CPI, który może dostarczyć nieco silniejszych impulsów. Wsparciem jest obecnie 1,192 (poziom ten powstrzymywał spadki wczoraj). Oporem powinna być okolica 1,203. Wzrost powyżej będzie otwierał drogę w kierunku tegorocznego szczytu na 1,208.


EURPLN – Złoty osłabił się wczoraj po informacjach o rekomendacji dla Polski w sprawie reformy sądownictwa wydanej przez Komisje Europejską, która rozpoczęła drugi etap procedury w sprawie naruszenia przez Polskę prawa UE i dzisiaj ten ruch jest kontynuowany w reakcji na wystąpienia w Parlamencie Europejskim, gdzie obydwa się debata na temat przyszłości UE, której jednym z tematów jest również kwestia praworządności. Decyzja KE jak również dzisiejsze wystąpienia w PE przypomniały o konflikcie na linii polski rząd – UE. Prawie każda informacja napływająca na ten temat w ostatnim czasie na rynek jest wykorzystywana do sprzedaży polskiej waluty. Ponieważ na razie działania UE nie wiążą się jeszcze z ryzykiem nałożenia sankcji na Polskę, wpływ tych informacji na notowania złotego, chociaż relatywnie gwałtowny, jest też raczej  krótkotrwały. Oporem w przypadku kursu jest na razie okolica 4,275 (przebiega tam między innymi 200-seysjna średnia ruchoma), wzrost powyżej będzie otwierał drogę w kierunku sierpniowego szczytu w okolicy 4,29. Wzrost powyżej tych poziomów na razie wydaje się jednak mało prawdopodobny i ich test może okazać się również dobrym argumentem za późniejszym zejściem kursu na niższe poziomy. W przypadku powrotu spadków wsparciem powinna być okolica 4,25 – 4,255.

USDPLN – Kurs USDPLN konsoliduje się powyżej 3,53. Strefa 3,52-3,53 jest ważna technicznie.  W jej okolicy przebiega linia wieloletniego trendu wzrostowego poprowadzona od minimów z 2008 roku. Dodatkowo poziom 3,52 to również minimum z 2015 r. Strefą oporu jest obecnie 3,56-3,57. Trwalszy wzrost powyżej i test poziomu 3,60 byłby prawdopodobny dopiero raczej w przypadku zejścia kursu EURUSD do poniżej 1,19.
 
Para walutowa EURUSD EURPLN USDPLN
Aktualny poziom 1,197 4,27 3,55
Oczekiwany zakres wahań* 1,192-1,203 4,25-4,28 3,52-3,57
Opory techniczne 1,203
1,208
1,216
4,275
4,28
4,288
3,57
3,60
3,65
Wsparcia techniczne 1,192
1,188
1,18
4,25
4,23
4,22
3,53
3,52
3,5
*w kolejnych 24 godz.

Źródło: Reuters; Bloomberg; prognozy Raiffeisen Bank Polska i Raiffeisen Research

POBIERZ CAŁA ANALIZĘ >>>


Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>