Minutki Fed osłabiły dolara

 
| 12.10.2017 10:46

EURUSD - Opublikowane wczoraj minutki Fed osłabiły dolara a kurs EURUSD zakończył wczorajszą sesję zwyżką w okolicę 1,187. Kurs konsekwentnie rośnie od początku tygodnia w naszej ocenie potencjał do kontynuacji tego ruchu już się na razie jednak wyczerpuje. Z technicznego punktu widzenia oporem powinna być okolica 1,19.


W ujęciu fundamentalnym argumentów do cofnięciem się kursu na nieco niższe poziomy dostarczyć mogą dzisiejsze i jutrzejsze dane  z gospodarki USA  na temat wrześniowej inflacji (dzisiaj PPI oraz jutro CPI). Prawdopodobny jest wzrost tych wskaźników w porównaniu do sierpnia i chociaż odczyty te będą również zniekształcone przez wpływ huraganów to jednak, jeśli nie rozczarują, powinny powstrzymać obserwowaną od początku tygodnia korektę rentowności w USA oraz wesprzeć notowania amerykańskiej waluty. W przypadku spodziewanej przez nas korekty spadkowej, kursu pierwszym celem powinna być okolica 1,178.

EURPLN – Obserwowana w tym tygodniu korekta na rentownościach w USA oraz osłabienie się dolara wspiera sentyment do walut rynków wschodzących, w tym złotego. Kurs EURPLN wybił się wczoraj dołem z kanału wzrostowego, w którym poruszał się od września. Spadek kursu powstrzymała dopiero okolica 4,265, w pobliżu której przebiega 200-sesyjna średnia ruchoma. Spodziewamy się, że poziom 4,26 będzie teraz powstrzymywał dalszy spadek kursu, a możliwe odreagowanie dolara na najbliższych sesjach przemawia za wzrostem kursu EURPLN w okolice 4,29, który powinien stanowić obecnie opór dla wzrostu kursu.

USDPLN – Kurs USDPLN zszedł wczoraj do nieznacznie poniżej 3,60. Możliwe naszym zdaniem odreagowanie dolara przemawia jednak za powrotem kursu do powyżej tego poziomu w najbliższych dniach. Oporem dla wzrostu kursu w przypadku odbicia powinna być okolica 4,63, czyli dolne ograniczenie kanału spadkowego, w którym kurs poruszał się od początku roku, a do którego powrócił w tym tygodniu po tym jak wybił się z niego górą pod koniec września.
 
Para walutowa EURUSD EURPLN USDPLN
Aktualny poziom 1,187 4,27 3,6
Oczekiwany zakres wahań* 1,178-1,19 4,26-4,29 3,59-3,63

Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Tematy:

FED

Dolar

Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor internetowy nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>