Wątpliwości nt. reformy podatków w USA osłabiają dolara

 
| 13.11.2017 10:03

KOMENTARZ EKONOMICZNY

 • We wtorek poznamy najważniejsze w tym tygodniu dane z Polskiej gospodarki, czyli wstępny odczyt PKB za IIIkw, który powinien pokazać wyraźne przyspieszenie wobec poprzedniego, i tak udanego kwartału (podobnie jak konsensus zakładamy wzrost 4,5% r/r wobec 3,9% w IIkw.).

 • W bieżącym tygodniu poznamy też serię odczytów miesięcznych z polskiej gospodarki w tym szczegółowe dane o inflacji (dziś, a inflacja bazowa we wtorek), dane o bilansie płatniczym (dziś), jak i dynamikę wynagrodzeń i zatrudnienia za październik (piątek). Te ostatnie będą wyjątkowo ciekawe z uwagi na fakt, iż w ubiegłym miesiącu weszła w życie obniżka wieku emerytalnego, co będzie miało wpływ na odczyty z rynku pracy (zakładamy dynamikę 3,7%r/r wobec 4,5% w IX, a bez reformy szacowalibyśmy wskaźnik bliżej 4,4%).
   
 • Nie zakładamy, że dzisiejszy odczyt inflacji będzie różnił się od szybkiego odczytu, który poznaliśmy z końcem października (2,1%r/r wobec 2,2% w IX). W tych danych nie będzie jeszcze widoczny wzrost ceny ropy naftowej na giełdach, który obserwujemy w ostatnich tygodniach, co prawdopodobnie przełoży się na mniejszą skalę spowolnienia inflacji na koniec br. niż tego oczekiwano jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu.
   
 • Zakładamy, że dzisiejszy bilans handlowy wskaże nadwyżkę w wysokości 224 mln euro, natomiast rachunek obrotów bieżących deficyt w wysokości 419 mln euro.

KOMENTARZ RYNKOWY

 • Na rynkach finansowych obserwujemy kontynuację dotychczasowych trendów, przy braku czynnika, który powodowałby istotny wzrost zmienności. W przypadku kursu EURUSD czy EURPLN kontynuacja trendu oznacza dalszą konsolidacje, choć warto odnotować, że eurodolar nieznacznie pogłębił spadki, docierając do najniższego poziomu od niemal 4  miesięcy, lecz pozostał w zakładanym przez nas zakresie wahań na najbliższy czas: 1,15-1,19.
   
 • Dolara wspierały w ostatnich tygodniach rosnące szanse na wprowadzenie prowzrostowych zmian w systemie podatkowym USA i to jeszcze w tym roku. W piątek czynnik ten chwilowo jednak zaszkodził dolarowi w reakcji na informację o tym, że senacka propozycja ustawy zakłada cięcia podatków dopiero w 2019r., a nie w 2018r., jak zakłada Republikański projekt z Izby Reprezentantów. Dodatkowo liczne analizy wskazują, że przedstawiony przez Republikanów w Izbie Reprezentantów projekt przekroczy dopuszczalny koszt 1,5bn dolarów, co sprawia, że tym bardziej prawdopodobne jest wdrożenie propozycji senatu. W efekcie, choć kwestia cięć podatków w średnim terminie pozostaje pozytywna dla dolara i amerykańskiego rynku akcyjnego, to jednak w końcówce roku może wpłynąć odwrotnie jeśli okazałoby się, że termin przyjęty przez Republikanów (przyjęcie ustawy do końca roku) nie zostanie zachowany. To zaś wspierałoby naszą prognozę nieco wyższego EURUSD w końcówce roku (1,18).
   
 • Kurs EURPLN i USDPLN pozostają natomiast w konsolidacji. Relatywnie dobry sentyment wobec rynków wschodzących sprzyja utrzymaniu obu par na niskich poziomach, co utrwalić powinien dobry odczyt PKB za IIIkw., który poznamy w środę.
   
 • Kurs EURPLN póki co wciąż konsoliduje się w zakresie 4,22-4,25 – od góry ograniczany 100- i 200-sesyjnymi średnimi ruchomymi tuż nad 4,25. Widzimy tym samym większe szanse próby wybicia dołem z tego zakresu, co spójne jest z naszą prognozą 4,20 na koniec roku.
   
 • W przypadku USDPLN kolejne nieudane wybicie nad 3,67 w ubiegłym tygodniu przemawia za utrzymaniem poniżej tej bariery i bardziej prawdopodobny wydaje się ponowny test poziomu 3,50, zwłaszcza w razie dalszych sygnałów o możliwym opóźnieniu przyjęcia reformy podatków w USA.
   
 • Obok licznych, krajowych publikacji makro w tym tygodniu ważne będą też wyniki PKB z Niemiec i całej strefy euro (wtorek), oraz dane o inflacji i sprzedaży detalicznej z USA (środa). W przypadku CPI spodziewamy się odwrócenia wrześniowego efektu huraganów, które podbiły inflację i zakładamy spadek w październiku do 2,0% r/r z 2,2% przy stabilnej inflacji bazowej 1,7%. Oprócz publikacji makro w najbliższych dniach niezmiennie śledzić będziemy też kolejne doniesienia o postępach w pracach nad reformą podatków w USA.
   
 • Miniony tydzień na giełdach kończył się w nieco gorszych nastrojach niż ostatnio za sprawą zwiększonej niepewności co do wprowadzenia reformy emerytalnej w USA. Dodatkowo indeksom akcyjnym ciążyły spółki surowcowe, które traciły na fali przeceny metali przemysłowych. Już ponad 90% spółek ujętych w indeksie S&P500 opublikowało wyniki finansowe za 3 kw. średnie zaskoczenie na przychodach wyniosło +0,8%, natomiast zysk netto zaskakiwał średnio o 4,6%. Obecne konsensus prognoz dla indeksu S&P500 wskazuje, że w perspektywie 12 miesięcy zysk spółek ujętych w indeksie może wzrosnąć o 19,5%. Oznaczałoby to za 12 miesięcy wskaźnik C/Z przy założeniu obecnych cen na poziomie 18,3. Duża zmienność może panować w przyszłym tygodniu na warszawskim parkiecie w związku z dużą liczbą publikacji wyników spółek za 3 kwartał.
   
 • Na rynku surowców obserwowaliśmy kontynuacje wzrostów ropy naftowej na fali sytuacji politycznej w Arabii Saudyjskiej i oczekiwań odnośnie przedłużenia przez kartel OPEC porozumienia o ograniczeniu wydobycia. Na jeszcze większą uwagę śledzących kursy surowców energetycznych zasłużył gaz ziemny w USA. Ostatnie dane o zapasach wskazały ich wyraźnie mniejszy przyrost niż w zeszłym roku. Jeśli temperatura w Stanach Zjednoczonych będzie utrzymywać się na stosunkowo niskim poziomie, to w najbliższym czasie możemy obserwować jeszcze wzrosty cen surowca, jednak należy pamiętać, że notowania tego surowca w listopadzie mogą charakteryzować się bardzo dużą zmiennością.

POBIERZ CAŁĄ ANALIZĘ>>


Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Tematy:

PKB

Dolar

Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>