RPP nie zmienia gołębiej retoryki

 
| 06.12.2017 14:43

·        Prezes Adam Glapiński wciąż przeciwny podwyżkom stóp
·        Lekkie osłabienie się złotego
·        Gorsze nastawienie do ryzykownych aktywów na rynkach

KOMENTARZ EKONOMICZNY

·        Komunikat po grudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej brzmiał nieco mniej łagodnie niż przed miesiącem. Z jednej strony pojawiły się znane z poprzednich miesięcy stwierdzenia o ograniczonej transmisji presji płacowej na inflację oraz jedynie umiarkowanej inflacji za granicą, z drugiej jednak nieco więcej uwagi poświęcono przyspieszeniu gospodarki na rynkach rozwiniętych oraz w kraju, jednak przy wskazaniu na niski poziom inwestycji. Najciekawiej przedstawiało się jednak sformułowanie, że inflacja w Polsce powinna w horyzoncie projekcji utrzymywać się w pobliżu celu a w gospodarce powinna utrzymać się korzystna koniunktura. Wskazuje to, że Rada zaczyna dopuszczać, że wyjście inflacji powyżej 2% r/r nie jest przejściowe. W tej sytuacji argument, że za wzrost cen odpowiadają głownie czynniki podażowe powinien stopniowo tracić na znaczeniu. Trudno bowiem ignorować działanie czynników podażowych jeśli nie ma mocnych podstaw oczekiwać, że ich wpływ jest przejściowy.

·        Dostrzegalną zmianę tonu komunikatu Rady bardzo mocno starał się w czasie konferencji łagodzić prezes Adam Glapiński, który wyraźnie podkreślił poparcie dla stabilizacji stóp do końca 2018r. Wtórował mu Eryk Łon, który wskazał, że cel inflacyjny dopuszcza odchylenia o 1 pkt. procentowy. Mimo to oceniamy, że stabilizacja stóp na obecnym poziomie przy zakładanym w projekcji scenariuszu makroekonomicznym będzie trudne. Wraz z sygnałami trwałego powrotu CPI powyżej 2% nastawienie Rady będzie się zmieniać, co powinno umożliwić podwyżkę stóp nawet już na początku trzeciego kwartału 2018 roku.      

KOMENTARZ RYNKOWY

·        Wczoraj wśród istotnych wydarzeń dla złotego mieliśmy decyzje RPP ws. stóp procentowych. Nie doszło do niespodzianki, natomiast sama retoryka była dość łagodna, co było czynnikiem sprzyjającym lekkiemu osłabieniu się polskiej waluty. EURPLN dzisiejszego poranka notowany jest nieco powyżej 4,21. Oczekujemy dzisiaj ruchu kursu w przedziale 4,19-4,22, przy czym nieco gorsze nastawienie do ryzykownych aktywów obecnie, może sprzyjać wzrostowi w kierunku górnego ograniczenia tego przedziału.

·        EURUSD w ostatnich dniach pozostaje w lekkiej tendencji spadkowej czemu sprzyja przyjęcie przez amerykański Senat ustawy o reformie podatkowej.  Wsparciem dla pary pozostaje w ostatnim czasie 100-sesyjna średnia ruchoma tuż pod 1,18. Dziś wpływ na kurs może mieć przede wszystkim raport ADP, natomiast bez wpływu powinny pozostać dane o jednostkowych kosztach pracy i wydajności w USA.

·        Przy wciąż dość stabilnym EURPLN aprecjacja amerykańskiej waluty względem euro sprzyja wzrostowi USDPLN. Oporem dla pary jest obecnie 3,607, czyli poziom przy którym znajduje się 50-sesyjna średnia ruchoma.

·        Kolejny raz w ostatnim czasie przeceniało się złoto. Podczas wczorajszej sesji odbyła się próba zejścia poniżej 200-sesyjnej średniej ruchomej, jednak dzisiaj kurs powraca do powyżej tego poziomu. Jeśli dzisiaj doszłoby do udanego zejścia poniżej 1265 dol. to z technicznego punktu widzenia mielibyśmy wygenerowany sygnał sprzedaży, jednak w tym momencie utrzymywanie się powyżej 200-sesyjnej średniej daje szansę na odbicie notowań.

·        Do spadku doszło wczoraj w notowaniach ropy naftowej. Sprzyjał temu raport opublikowany przez API. Zapasy ropy naftowej spadły bardziej niż wskazywał na to konsensus prognoz, zaskoczeniem sprzyjającym przecenie był jednak silny wzrost zapasów benzyny.

·        Na rynkach akcyjnych dominował wczoraj kolor czerwony, choć skala spadków była raczej niewielka. Większe spadki możemy obserwować dzisiaj, co zapowiadają zarówno spadki w Azji w tym blisko dwuprocentowe przeceny indeksów Nikkei czy Hang Seng jak i wyceny kontraktów terminowych. Przeceniają się zarówno spółki technologiczne, wydobywcze, przemysłowej, jak i konsumenckie.

·        Na warszawskiej giełdzie obserwowaliśmy istotną przecenę spółek surowcowych, czemu sprzyjał istotny spadek cen miedzi na giełdach. KGHM przecenił się na wczorajszej sesji o ponad 4%. Przeciwwagą był natomiast sektor paliwowy, który po słabszym okresie wczoraj odbijał. PKN Orlen zyskał na wartości prawie 3%, natomiast Lotos ponad 5%. Sam WIG20 zyskał 0,15%.

POBIERZ CAŁĄ ANALIZĘ»


Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Tematy:

Euro

RPP

GPW

Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor internetowy nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>