Spadki cen ropy po danych o zapasach

 
| 07.12.2017 10:23

·        Raport ADP powyżej oczekiwań rynku.
·        Spadki cen ropy po danych o zapasach. 

KOMENTARZ RYNKOWY

·        Wczoraj nie poznaliśmy zbyt wielu danych makroekonomicznych. To na co inwestorzy zwracali uwagę to raport ADP, który okazał się być nieznacznie wyższy od rynkowego konsensusu, co przez niektórych jest odczytywane jako dobry prognostyk przed danymi z amerykańskiego rynku pracy, które zostaną opublikowane w piątek przez departament pracy.

·        EURPLN dzisiejszego poranka notowany jest nieco powyżej 4,21. Oczekujemy w ciągu dnia wahań kursu w przedziale 4,19-4,22, przy czym nieco gorsze obecnie nastawienie do ryzykownych aktywów może sprzyjać wzrostowi w kierunku górnego ograniczenia tego przedziału.

·        EURUSD w ostatnich dniach pozostaje w lekkiej tendencji spadkowej czemu sprzyja przyjęcie przez amerykański Senat ustawy o reformie podatkowej. Wsparciem dla pary pozostaje w ostatnim czasie 100-sesyjna średnia ruchoma tuż pod 1,18. Dziś wpływ na kurs może mieć przede wszystkim zrewidowany odczyt PKB ze strefy euro oraz liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA.

·        Przy wciąż dość stabilnym EURPLN aprecjacja amerykańskiej waluty względem euro sprzyja wzrostowi USDPLN. Oporem dla pary jest obecnie 3,607, czyli poziom przy którym znajduje się 50-sesyjna średnia ruchoma.

·        Spadek kontynuowała wczoraj ropa naftowa. Sprzyjał temu raport opublikowany przez Departament Energii. Zapasy ropy naftowej spadły bardziej niż wskazywał na to konsensus prognoz, zaskoczeniem sprzyjającym przecenie był jednak silny wzrost zapasów benzyny, czyli potwierdzone zostało to co zobaczyliśmy dzień wcześniej w raporcie API.

·        Wczoraj na giełdach światowych przeważał kolor czerwony. Sprzyjała temu korekta odnotowywana w ostatnim czasie na indeksach w Stanach Zjednoczonych. Na warszawskim parkiecie również obserwowaliśmy spadki. Na plus wyróżniały się spółki paliwowe, które odbijają po słabszym okresie w ostatnich dniach. Słabo natomiast zachowywały się banki oraz spółki surowcowe czemu sprzyjała wcześniejsza przecena części surowców na rynkach światowych.

POBIERZ CAŁĄ ANALIZĘ»


Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem. Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


Tematy:

Euro

Kantor 8:00 - 19:00 (Pon - Pt)
Giełda 24/7
uwaga Kantor internetowy nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>