Kantor internetowy »   Newsy »   9 rzeczy, które warto wiedzieć przed podjęciem pracy w Szwecji (Firma w Szwecji - cz. III)  

9 rzeczy, które warto wiedzieć przed podjęciem pracy w Szwecji (Firma w Szwecji - cz. III)

 
| 10.10.2018 14:18

Załatwiłeś już wszystkie formalności związane z rozpoczęciem pracy w Szwecji albo dopiero zaczynasz poszukiwania? Sprawdź na co warto zwracać uwagę zarówno podczas rekrutacji, jak i w trakcie podpisywania umowy.

O dokumentach niezbędnych, aby rozpocząć pracę w Szwecji, pisaliśmy w poprzednim artykule. Teraz czas na informacje dotyczące samego procesu rekrutacyjnego, zapisów w umowach oraz zasiłków, jakie przysługują legalnie pracującym w tym kraju Polakom.
 

1. Jakie dokumenty są potrzebne w procesie rekrutacyjnym w Szwecji?


Szwedzcy pracodawcy oczekują dokumentów podobnych do tych rozpatrywanych w polskich procesach rekrutacyjnych. Niezbędne jest sporządzenie CV oraz listu motywacyjnego, ale warto dołączyć również kopie certyfikatów, dyplomów, świadectw pracy oraz referencji, a jeśli to możliwe, także próbki wykonywanej wcześniej pracy. Powszechnie przyjmuje się, że list motywacyjny powinien być stosunkowo krótki (około jednej strony) oraz schludny, ale może być napisany w stylu dość nieformalnym. Musi zawierać imię, nazwisko, numer telefonu oraz stanowisko, na które aplikujemy, a także datę sporządzania pisma. Na końcu warto podpisać się pod nim ręcznie. W liście warto krótko opisać siebie, swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz motywację do podjęcia pracy. Wszelkie liczby oraz szczegóły warto zamieścić w CV. Tam też muszą znaleźć się konkretne przedziały czasowe, w których wykonywałeś poprzednie prace. Mile widziane są również odwołania do załączonych dodatkowo rekomendacji.
 

2. Duże znaczenie rekomendacji w Szwecji.

 
Starając się o pracę, warto pamiętać o tym, że Szwedzi bardzo cenią sobie polecenia od osób, z którymi kiedyś się zetknęli. Z tego powodu warto rozpocząć poszukiwania pracy właśnie od zapytania o nią znajomych już tam pracujących. Jeśli szukasz zatrudnienia jako specjalista, możesz również skontaktować się z potencjalnymi pracodawcami, nawet jeśli ich firmy nie opublikowały żadnych ogłoszeń o wolnych wakatach. Warto zacząć wtedy od rozmowy z menadżerem ds. zasobów ludzkich w celu przedstawienia swojej kandydatury. Wykazanie inicjatywy oraz wstępne rozpoznanie, jakich pracowników poszukuje przedsiębiorstwo, jest w Szwecji mile widziane. Dokumenty rekrutacyjne najlepiej jest składać w języku szwedzkim, chyba że w ogłoszeniu poproszono o aplikowanie w innym języku, np. angielskim. Doceniane są też wszelkie certyfikaty poświadczające umiejętność mówienia w języku szwedzkim lub w języku angielskim.
 

3. Umowa o pracę w Szwecji.

 

W Szwecji funkcjonują dwa podstawowe rodzaje zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony oraz na czas nieokreślony, z czego ta druga jest najpowszechniej podpisywana oraz najkorzystniejsza dla osoby zatrudnionej. Jeśli chodzi o umowy, które ograniczone są w czasie, można dodatkowo wyróżnić:

 • umowę na czas próbny (provanstälning), trwającą maksymalnie sześć miesięcy,
   
 • umowę na czas określony (visstidsanställning), zawieraną na nie dłużej niż dwa lata,
   
 • umowę na zastępstwo (vikariat),
   
 • umowę o pracę sezonową (säsongsarbete)
   
 • umowę na czas wykonania danej pracy (projektanställning).
 
Umowy zawarte na czas określony mogą zostać przedłużone i tym samym zamienione na umowy na czas nieokreślony. Jeśli w ciągu ostatnich trzech lat pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez co najmniej trzy miesiące, a umowa miałaby nie zostać przedłużona, zatrudniający powinien poinformować o tym pracownika co najmniej miesiąc przed terminem wygaśnięcia umowy.
 
Zgodnie z prawem szwedzkim umowy o pracę mogą być zawierane w formie ustnej, a nawet dorozumianej i są tak samo wiążące, jak te w formie pisemnej. W praktyce okazuje się jednak, że Polakom, którzy przyjeżdżają do pracy w Szwecji, umowa zawarta na piśmie jest niezbędna, aby móc dopełnić wszelkich formalności związanych z legalizacją pobytu w tym kraju. Bez niej również znacznie zmniejszają się szanse na skutecznie założenie konta w banku. Umowa na piśmie jest również gwarantem, pozwalającym dochodzić swoich praw w sytuacjach konfliktowych z pracodawcą. Jej kopię należy również przesłać do Försäkringskassan.
 

4. Jakie informacje powinny znaleźć się w umowie ze szwedzkim pracodawcą?

 
Bez względu na to, czy pracodawca zaproponuje umowę na czas określony, czy nieokreślony, muszą znaleźć się w niej następujące informacje:
 
- imię, nazwisko, Personnummer oraz adres pracownika,

- nazwa i adres pracodawcy,

- numer organizacyjny firmy,

- nazwa stanowiska oraz wykaz obowiązków, które będzie wykonywał pracownik,

- wysokość wynagrodzenia oraz dni wypłaty,

- wysokość wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny,

- liczba godzin, które musi przepracować pracownik,

- forma zatrudnienia,

- zapisy dotyczące prawa do urlopu, w szczególności liczba przysługujących pracownikowi dni urlopowych,

- rodzaj ubezpieczenia, którym objęty jest pracownik,

- ewentualnie obowiązujący rodzaj umowy zbiorowej,

- data rozpoczęcia oraz zakończenia trwania umowy.
 
Podobnie jak w polskim prawie, umowę powinno się zawrzeć w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Przed jej podpisaniem warto dokładnie zapoznać się z jej treścią.
 
Warto pamiętać, że jeśli o to poprosisz, szwedzki pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej. Co więcej, na twoją prośbę musi również wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu, które może okazać się potrzebne w procesie starania się o przyznanie Personnummer. Jeśli chcesz podpisać umowę w formie pisemnej, zatrudniający ma na to czas do końca pierwszego miesiąca pracy pracownika.

Praca w Szwecji
Praca w Szwecji wydaje się dla wielu Polaków bardzo atrakcyjna.
 

5. Jak założyć konto w szwedzkim banku?

 

Otwarcie konta w banku wymaga posiadania Personnummer. Teoretycznie można znaleźć oferty dla obcokrajowców, która pozwalają na założenie rachunku bez posiadania takiego numeru, jednak jest to bardzo trudne, a umowy w takich sytuacjach ograniczają wykonywanie wielu czynności bankowych. Może się zdarzyć, że jej zapisy nie pozwolą na wydanie karty debetowej. Poza szwedzkim numerem personalnym należy zabrać ze sobą:

 • kartę identyfikacyjną Id-kort,
   
 • polski paszport,
   
 • podpisaną umowę o pracę.  
 
Przed wizytą w banku mile widziane jest, jeśli zadzwonisz i umówisz się na wizytę o konkretnej godzinie. Trzeba jednak wiedzieć, że większość oddziałów bankowych jest czynnych do godziny szesnastej, więc założenie rachunku może wymagać wzięcia dnia wolnego w pracy. Ze względu na niekomfortowe dla wielu osób godziny przyjęć, warto upewnić się, że wraz z kontem otrzymasz dostęp do bankowości mobilnej, która pozwoli opłacać rachunki oraz wykonywać przelewy bez konieczności odwiedzania oddziału. Podczas wizyty w banku możesz zostać zapytany o przewidywane kwoty, które będą wpływać na rachunek, banki, do których będziesz przesyłać pieniądze oraz wysokość wynagrodzenia.
 

6. Ubezpieczenie zdrowotne w Szwecji – kiedy przysługuje?

 
Każda osoba, która posiada Personnummer oraz adres zameldowania automatycznie uzyskuje prawo do korzystania ze szwedzkiej służby zdrowia. Pomoc medyczna w tym kraju jest na wysokim poziomie, o czym świadczy prawo gwarantujące, że wszelkie zabiegi zostaną wykonane w ciągu maksymalnie dziewięćdziesięciu dni, a do odpowiednika lekarza rodzinnego nie powinno się czekać dłużej niż siedem dni. Trzeba mieć świadomość, że do usług służby zdrowia trzeba każdorazowa dopłacać, jednak w prawie zapisano wysokość kwoty, po przekroczeniu której pacjenci są zwolnieni z dopłat do końca roku.
 

7. O jakie świadczenia z tytułu choroby mogą ubiegać się pracujący w Szwecji Polacy?

 
Poza ubezpieczeniem zdrowotnym, osoby pracujące w Szwecji mogą również ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby, mające rekompensować utratę dochodów w okresie niezdolności do pracy. Aby się o nie starać, niezbędna jest rejestracja w Försäkringskassan. W przypadku choroby należy najpierw zawiadomić o chorobie pracodawcę, który wypłaca wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze czternaście dni (warunek: należy wcześniej przepracować u niego miesiąc lub czternaście dni z rzędu). Pierwszy dzień, tak zwany dzień karencji, jest bezpłatny. Jeżeli choroba będzie trwać dłużej, pracodawca powinien zawiadomić szwedzki zakład ubezpieczeń społecznych. Po powrocie do pracy zatrudniony sporządza pisemne oświadczenie o czasie trwania jego nieobecności. Aby uwiarygodnić chorobę trwającą ponad siedem dni, zwykle niezbędne jest okazanie zwolnienia lekarskiego.
 
Jeśli nie przepracowałeś u danego pracodawcy miesiąca lub czternastu dni z rzędu i nie przysługuje ci wynagrodzenie chorobowe, należy zgłosić się do Försäkringskassan, który decyduje, czy wypłaci zasiłek. To świadczenie można pobierać przez trzysta sześćdziesiąt cztery dni, z możliwością przedłużenia. Formalnie nie istnieją ograniczenia czasowe określające maksymalną długość pobierania zasiłku chorobowego.
 

8. Poszukiwanie pracy w Szwecji przez agencję.

 
Wiedząc, że aby otrzymać Personnummer należy przedstawić umowę o pracę, wiele osób decyduje się na poszukiwanie zatrudnienia za pośrednictwem agencji pracy z Polski. Wyjazd do Szwecji z gwarancją otrzymania pracy może ułatwić odnalezienie się w nowej sytuacji przeprowadzki. Przed podpisaniem umowy dobrze odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

1. Czy agencja pośrednictwa pracy wpisana jest do rejestru dostępnego na stronie www.kraz.praca.gov.pl oraz jak długo tam widnieje?

2. Jakie opinie o wybranej przez nas agencji krążą wśród osób, które wcześniej korzystały z jej usług?

3. Czy agencja nie pobiera nielegalnych opłat od kandydatów, na przykład za polecenie pracownika pracodawcy?

4. Czy gwarantuje ona pomoc przy ubieganiu się o nadanie Personnummer oraz wsparcie przy załatwianiu innych spraw w urzędach?

5. Czy ma aktualną umowę z pracodawcą, do którego zamierza nas skierować?

6. Czy ma również profesjonalny adres kontaktowy oraz czy jest dostępna pod wskazanym numerem telefonu?
 
Kluczowe jest również to, aby dokładnie zapoznać się z treścią umowy proponowanej przez pośrednika. Polskie prawo wymienia bezpośrednio, jakie dane muszą znaleźć się w takiej umowie, a są to:
 
- nazwa szwedzkiego pracodawcy oraz konkretny adres,

- długość okresu zatrudnienia,

- sposób wynagradzania,

- rodzaj zawieranej umowy,

- zapisy dotyczące przysługujących świadczeń socjalnych oraz ubezpieczenia społecznego,

- uprawnienia, ale przede wszystkim obowiązki stron umowy,

- wysokość kwot odpowiadających kosztom poniesionym przez agencję w związku ze skierowaniem do pracy,

- wszelkie niezbędne informacje związane z regulacjami dopuszczającymi cudzoziemców do rynku pracy.
 

9. Jak zmienić pracę w Szwecji?


Pierwszym krokiem jest złożenie wypowiedzenia – musisz to zrobić z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. O ile nie zamierzasz się ubiegać o zasiłek, zmiana pracodawcy nie wymaga zgłoszenia do szwedzkiego zakładu ubezpieczeń społecznych. Jeśli masz już Personnummer, możesz podpisać umowę o pracę z kolejnym pracodawcą na terenie Szwecji.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat pracy w Szwecji? Może zainteresują Cię te artykuły:

 

 
 

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>