Kantor internetowy »   Newsy »   Czy S&P podwyższy jutro perspektywę ratingu Polski?  

Czy S&P podwyższy jutro perspektywę ratingu Polski?

 
| 12.04.2018 14:16

Na piątek 13 kwietnia zaplanowana jest rewizja ratingu Polski przez agencję S&P, która w styczniu 2016r. niespodziewanie obniżyła ocenę dla Polski do poziomu BBB+. Od tego czasu rating Polski w ocenie S&P jest relatywnie najniższy na tle Moody’s (A2) i Fitch (A-). Sądzimy jednak, że S&P może podwyższyć perspektywę ratingu Polski do pozytywnej, co zwiastowałoby poprawę samego ratingu w kolejnych miesiącach.

 
Agencja Rating i perspektywa Ostatnia zmiana
S&P BBB+, stabilna Styczeń 2016
Moody’s A2, - Listopad 2002
Fitch A-, stabilna Styczeń 2007
 

                                                                                         Źródło: Reuters

Dlaczego oczekujemy poprawy perspektywy ratingu?

Odpowiadając na to pytanie warto przypomnieć, jakie były powody obniżenia oceny w 2016 roku. Agencja zwracała wtedy uwagę m.in. na:

1.        Zagrożenia dla niezależności i skuteczności funkcjonowania kluczowych instytucji w Polsce (Trybunał Konstytucyjny, media publiczne, służba cywilna)

W tym kontekście istotne jest przede wszystkim nasilenie obaw o sytuację w polskim systemie sądownictwa na przestrzeni ostatnich 2 lat, które skutkowały uruchomieniem przez UE procedury zagrożenia praworządności w Polsce. Tu jednak ostatnie tygodnie przynoszą optymistyczne informacje, jako że polski rząd deklaruje gotowość wprowadzenia zmian w reformie, spójnych z rekomendacjami UE. Obok pozytywnych efektów wizerunkowych redukuje to ryzyko nałożenia sankcji na Polskę, które jednak było od początku niskie (stąd umiarkowana reakcja rynków) – aby je nałożyć wymagana jest bowiem zgoda wszystkich państw UE, a m.in. Węgry deklarowały swój sprzeciw.

2.        Ryzyko pogorszenia kondycji finansów publicznych

Gdy S&P obniżył rating w 2016 roku rząd dopiero przymierzał się do wdrożenia swoich obietnic wyborczych na czele z programem 500+ i obniżką wieku emerytalnego. Obie te kwestie wzbudzały obawy o wzrost deficytu i długu publicznego oraz ponowne objęcie Polski procedurą nadmiernego deficytu. Tymczasem sprzyjająca sytuacja gospodarcza, uszczelnienie systemu podatkowego, jak i inne jednorazowe czynniki (zysk z NBP, umocnienie złotego) skutkowały poprawą obu wskaźników. Deficyt wyniósł w 2017 roku najmniej w historii tych danych spadając do 1,5% PKB z 2,5% w 2016r. (podczas gdy na początku 2016 oczekiwano jego wzrostu ponad 3%). Spadł też dług publiczny o 3,6pp do 50,6% PKB (wg definicji UE).

3.        Ryzyka dla sektora bankowego m.in. w związku z planami konwersji hipotecznych kredytów walutowych

Tu sytuacja wciąż jest niejasna a ryzyko dodatkowych obciążeń dla banków wręcz wzrosło w związku z ponowieniem prac nad projektem nowelizacji ustawy dotyczącej kredytów walutowych. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że w 2016 roku prezydencja ustawa miała zupełnie inny kształt, a jej koszty szacowane były na 29mld złotych (wg. NBP, plus koszty ustawy spreadowej, które NBP szacował na 9mld zł). Obecna propozycja, zakładająca składki płacone kwartalnie przez banki, i z których będą one mogły finansować przewalutowanie kredytów, ma niższe szacowane koszty (ok. 3mld zł rocznie).

Obok powyższych kwestii podkreślanych przez S&P w 2016r., poprawie perspektyw ratingu sprzyja solidny, bezinflacyjny wzrost gospodarczy oparty o kluczowe komponenty: konsumpcję inwestycje. Tym samym, mimo że perspektywa dla finansów publicznych przy pogorszeniu koniunktury gospodarczej oraz (mimo ostatnich optymistycznych informacji) otoczenie instytucjonalne w Polsce wciąż są źródłem niepewności, ogólny bilans ryzyka polskiej gospodarki uległ od 2016r. wyraźnej poprawie.

Pozytywny impuls dla złotego i obligacji skarbowych

Informacja o podwyżce perspektywy ratingu nie ma takiej siły jak wzrost samego ratingu, a co więcej, mogła być już częściowo oczekiwana. Dodatkowo lepsze nastroje na rynkach sprzyjały w ostatnim czasie złotemu, przez co nie spodziewamy się silnej reakcji w notowaniach krajowej waluty. Kurs EURPLN może jednak w takim scenariuszu zyskać impuls do bardziej trwałego zejścia 4,20.
W przypadku krajowych obligacji skarbowych należy oczekiwać utrwalenia ostatnich spadków rentowności 10- oraz 5-letnich i ustabilizowania odpowiednio przy 3% i 2,25%.

 

Tematy:

Fitch

Moody's

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>