Kantor internetowy »   Newsy »   Doskonałe wyniki produkcji w czerwcu  

Doskonałe wyniki produkcji w czerwcu

 
| 18.07.2018 11:15

Wzrost produkcji przemysłowej w czerwcu okazał się zgodny z naszą prognozą i sięgnął 6,8% r/r, przekraczając tym samym oczekiwania rynku. Powyżej prognoz ukształtował się też odczyt produkcji budowlano montażowej, która wzrosła o 24,7% r/r. Pozytywnie należy też ocenić wzrost produkcji w branżach przetwórczych, który sięgnął 6,5% r/r. Dane zdecydowanie potwierdzają zatem siłę polskiej gospodarki i wskazują na wzrost gospodarczy nawet w okolicach 5,0% r/r. w II kwartale.


Warto podkreślić, że średnia dynamika produkcji przemysłowej w II kwartale wyniosła aż 7,2% r/r wobec 5,2% kwartał wcześniej. Podobne przyspieszenie dotyczyło także przetwórstwa co łącznie wskazuje na dobry wynik eksportu w najbliższych danych o wzroście gospodarczym. Niższy niż w pierwszym kwartale br. okazał się z kolei średni wzrost produkcji budowlanej, który wyniósł około 21,7% r/r wobec aż 27,3% wzrostu kwartał wcześniej. Niestety oznacza to utrzymujące się problemy ze wzrostem inwestycji, które w II kwartale mogły rosnąc w tempie zbliżonym do 8,1% r/r zanotowanych na początku roku. Nasze szacunki wskazują też na utrzymanie bardzo niskiej, mniej niż 5% dynamiki inwestycji w sektorze prywatnym. Tym samym, pomimo bardzo dobrych wyników gospodarki w II kwartale br., podtrzymujemy dotychczasowe prognozy spowolnienia wzrostu PKB w II połowie roku, kiedy może ono spaść do poniżej 4,5% r/r.

Dzisiejsze dane są korzystne dla aktywów denominowanych w złotym. Wpisują się bowiem w scenariusz silnego wzrostu gospodarki, który ponadto przebiega przy jedynie umiarkowanej presji inflacyjnej. Tym samym dane będą utwierdzały członków RPP w słuszności obecnej polityki utrzymywania stóp bez zmian, wspierając obligacje i rynek akcji. Odczyty powinny być jednak neutralne dla złotego, gdyż ewentualny wzrost popytu na polską walutę wynikający z wyższego popytu na aktywa, równoważy spadek oczekiwań na podwyżki stóp procentowych.

Dynamika produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym


Źródło: RBPL

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>