Kantor internetowy »   Newsy »   Eko-flesz - o zmienności na rynkach, negocjacjach handlowych i słabszym dolarze  

Eko-flesz - o zmienności na rynkach, negocjacjach handlowych i słabszym dolarze

 
| 14.09.2018 16:12

Kończący się tydzień na rynkach przebiegał przy wysokiej zmienności. Jego początek to kontynuacja spadków głównych indeksów giełdowych. Druga połowa tygodnia to z kolei próby odbicia po wcześniejszej przecenie. Głównym tematem wyznaczającym kierunek rynków jest przed wszystkim kwestia negocjacji handlowych pomiędzy USA oraz głównymi partnerami handlowymi. Na początku tygodnia po groźbach prezydenta D. Trumpa oczekiwaliśmy wprowadzenia nowych wysokich ceł na importowane do USA chińskie produkty. Wbrew tym oczekiwaniom tak się jednak do tej pory nie stało. W zamian za to w połowie tygodnia na rynek zaczęły napływać informacje o tym, że podejmowane są po raz kolejny próby negocjacji pomiędzy przedstawicielami dwóch największych światowych gospodarek. Przy relatywnie pustym kalendarzu makroekonomicznym z największych światowych gospodarek w przyszłym tygodniu można oczekiwać, że temat wojen handlowych będzie głównie wyznaczał kierunek notowaniom na rynkach. Można zatem oczekiwać nadal wysokiej zmienności i nagłych zwrotów akcji, w tym niespodziewanych decyzji prezydenta Trumpa.


Na rynku walutowym uwagę  zwraca osłabienie dolara, notowane w ostatnim czasie. Kurs EURUSD testował pod koniec tygodnia poziom 1,17. Do osłabienia się dolara względem euro przyczynia się seria czynników. Po pierwsze notowaniom pary pomaga nieco większy optymizm co do tego, że uda się wypracować porozumienie w kwestii światowej polityki handlowej. Wzrostom pary sprzyjały również komentarze po posiedzeniu EBC w tym tygodniu, w tym potwierdzenie planu zakończenia programu luzowania ilościowego do końca tego roku oraz optymizm prezesa M. Draghiego co do kondycji europejskiej gospodarki. Na niekorzyść dolara w końcu przemawiają ostatnie dane z gospodarki USA. Wzrost gospodarczy za oceanem pozostaje dynamiczny, pomimo tego presja inflacyjna, co sugerują miedzy innymi ostatnie dane na temat inflacji CPI, wciąż nie jest na tyle silna aby uzasadniać bardziej agresywne niż to jest obecnie wycenione przez rynek zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed.

Presja wzrostowa w przypadku kursu EURUSD może się w naszej ocenie utrzymywać na przełomie tygodnia. Jednocześnie silnym oporem powinno pozostawać górne ograniczenie kanału konsolidacji, w której kurs znajduje się od maja (a więc okolica poziomu 1,18). Wzrost do powyżej tego poziomu powstrzymywać może na razie wciąż istotne ryzyko eskalacji kwestii „wojen handlowych”. Pod koniec tygodnia warto natomiast zwrócić uwagę na wstępne odczyty indeksów PMI ze strefy euro za wrzesień. Oczekuje się, że ten wskaźnik wyprzedzający koniunktury utrzyma się  w okolicy 54,5 pkt – a wiec poziomu którego porusza się on już od kilku miesięcy potwierdzając stabilizację wzrostu gospodarczego w strefie euro drugiej połowie roku w okolicy poziomu 2,0 %.

Słabszy dolar to dobra informacja dla walut rynków wschodzących w tym złotego. Dodatkowo sentyment do rynków wschodzących wspierają również działania mające na celu stabilizacje walut podejmowane przez Argentynę czy ostatnio Turcję. W tym tygodniu turecki bank centralny podniósł stopy procentowe wyraźniej mocniej niż to zakładały oczekiwania. Podwyżka sięgnęła 625 pb i ponad dwukrotnie przekroczyła poziom zakładany w konsensusie.  

Wszystko to pozwoliło kursowi EURPLN na powrót w okolicę poziomu 4,30.  Dzisiaj wieczorem zaplanowana jest rewizja ratingu Polski przez agencję Moody’s. Tutaj raczej nie należy oczekiwać dużych niespodzianek. Agencja ta ma relatywnie najwyższy rating Polski na tle pozostałych i w ostatnich miesiącach raczej nie znalazła przesłanek by tę ocenę obniżać. Decyzja Moody’s nie powinna mieć zatem zbyt dużego wpływu na notowania polskiej waluty.

Większy wpływ na jego zachowanie mogą mieć natomiast dane publikowane w przyszłym tygodniu, poznamy bowiem większość głównych wskaźników miesięcznych za sierpień ze strefy realnej, począwszy od danych z rynku pracy we wtorek. Dynamika płac powinna pokazać kolejny miesiąc wzrostu blisko 7% r/r, a zatrudnienie blisko 3,5% r/r. Dane te powinny potwierdzić korzystną sytuację na rynku pracy. W dalszej części tygodnia poznamy odczyt produkcji przemysłowej, której dynamika powinna zbliżyć się do 5% r/r – a więc nieco niższej niż w lipcu (10,2% r/r). Tutaj za słabszy wynik odpowiedzialna będzie niższa liczba dni roboczych (wyższa liczba dni roboczych podwyższyła wynik sierpniowy).  W centrum uwagi znajdą się również wyniki produkcji budowlanej. Oczekujemy, że ta produkcja wzrośnie powyżej 20% r/r wobec 18,7% w lipcu. Wreszcie, w piątek dane o sprzedaży detalicznej powinny potwierdzić solidny popyt konsumpcyjny przy wzroście wskaźnika o 7,8% r/r (wobec 7,1% r/r w lipcu).

Krótkookresowym wsparciem technicznym dla kursu EURPLN jest na razie 50-sesyjna średnia krocząca, która przebiega w okolicy 4,295. Zejście poniżej będzie sugerowało test linii trendu wzrostowego poprowadzonej od kwietniowego minimum w okolicy 4,28 i testu tego poziomu spodziewamy się w przyszłym tygodniu.


 

Tematy:

Euro

Dolar

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>