Kantor internetowy »   Newsy »   Frankowa „bomba” wybuchła i… złoty się umacnia  

Frankowa „bomba” wybuchła i… złoty się umacnia

 
| 03.10.2019 12:40

Frankowa „bomba” wybuchła

Po publikacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. kredytów we frankach szwajcarskich złoty umacnia się w stosunku do wszystkich walut.

Na polskiej walucie zrealizował się scenariusz, o którym pisaliśmy w artykule opublikowanym przed ogłoszeniem wyroku TSUE» - panika związana z możliwością wystąpienia niekorzystnego dla sektora bankowego, a sprzyjającego posiadaczom kredytów w helweckiej walucie, została uwzględniona w cenach, a po ogłoszeniu wyroku na złotym obserwujemy odreagowanie:

Wykres 1. Kurs CHF/PLN 3 października 2019.

Wykres CHF/PLN 3 października 2019.

Źródło: x-Station.

Analiza techniczna, którą opublikowaliśmy tuż przed ogłoszeniem wyroku, mówiła o potencjale do konsolidacji kursu CHF/PLN w zakresie 4 gr. Do godziny 12: 35 frank szwajcarski stracił 2 grosze w stosunku do złotego.

W dniu ogłoszenia wyroku złoty umocnił się w stosunku do wszystkich walut:

Wykres 2. Kurs USD/PLN 3 października 2019.

Kurs USD/PLN 3 października 2019


Źródło: x-Station.

Wykres 3. Kurs EUR/PLN 3 października 2019.

Kurs EUR/PLN 3 października 2019
Źródło: x-Station.

Jakie są najważniejsze wnioski z wyroku TSUE?

Trybunał Sprawiedliwości UE udzielił odpowiedzi na konkretne pytania, zadane przez sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Dotyczyły one konkretnego pozwu ws. kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim. Jak czytamy w komunikacie TSUE:

  • „nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego”
     
  • „Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów”.
Te postanowienia odnoszą się do kredytów indeksowanych we frankach szwajcarskich, czyli takich, w których kwota kredytu w umowie jest wyrażona w polskich złotych, a później przeliczana na franki szwajcarskie. Według Agencji Moody’s, tego rodzaju kredyty to 55 proc. polskiego rynku kredytów hipotecznych.

Jakie mogą być skutki wyroku TSUE dla sektora bankowego?

Tutaj scenariuszy jest bardzo wiele, w tym najgorszy, który zakłada, że koszty ewentualnego unieważnienia umów frankowych okazałyby się dla niektórych podmiotów nie do udźwignięcia. Według Związku Banków Polskich, koszty takiej operacji mogłyby sięgać 60 mld zł, Agencja Moody’s szacuje je na 20 mld złotych. Należy jednak pamiętać, że wyrok TSUE nie oznacza automatycznego przewalutowania kredytów w CHF. Polskie sądy będą go zapewne uwzględniać w rozpatrywanych sprawach, jednak wezmą pod uwagę też inne czynniki. Nie jest zatem pewne, że wszystkie wyroki będą niekorzystne dla banków.

Komunikat KNF po wyroku TSUE

Nie należy też zapominać, że w Polsce funkcjonują organy nadzorcze, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego i bank centralny (NBP), które także mają pole do działania. W wydanym po wyroku TSUE komunikacie KNF z 3 października 2019 czytamy, że:

„Polityka realizowana od długiego czasu przez Komisję i inne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego spowodowała, że banki z dużym udziałem kredytów walutowych zostały zobowiązane do posiadania odpowiednich kapitałów, co jest czynnikiem ograniczającym ryzyko związane z tymi kredytami. W efekcie tych działań sektor bankowy jest przygotowany na wydane 3 października 2019 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące kredytów indeksowanych do waluty obcej.”

oraz

„Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd KNF uważają, że sektor bankowy w Polsce jest dobrze przygotowany na potencjalne skutki orzeczenia TSUE. Niezależnie od tego, organ nadzoru monitoruje i na bieżąco analizuje sytuację związaną z potencjalną zmianą linii orzeczniczej sądów powszechnych oraz politykę informacyjną banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.”

Stracił indeks WIG-Banki, traci frank

Publikacja wyroku TSUE wywołała spadki na indeksie WIG-Banki:

Wykres 4. Indeks WIG-Banki 3 października 2019.

Indeks WIG-Banki 3 października 2019


Źródło: Bankier.pl

Do godz. 12:35 obserwujemy też spadki na parze CHF/PLN.
 

Wymień franka po promocyjnym kursie w kantorze internetowym

 
Kursy średnie (bez spreadu) z serwisu Rkantor.com
 

Tematy:

Frank

Kantor 8:30 - 17:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>