Kantor internetowy »   Newsy »   Iluzoryczne szanse na zmianę stóp procentowych  

Iluzoryczne szanse na zmianę stóp procentowych

 
| 16.05.2018 17:16

Nastawienie Rady Polityki Pieniężnej w maju nie uległo zmianie, a krótki komunikat towarzyszący posiedzeniu nie wnosi wiele nowych informacji. Rada wskazuje w nim, że perspektywy dla wzrostu gospodarczego są nadal bardzo dobre m.in. dzięki dobrej koniunkturze za granicą, ożywieniu po stronie inwestycji oraz dobrym wynikom konsumpcji wspieranej stabilnym rynkiem pracy. Komunikat wskazuje też na niski poziom stóp procentowych za granicą oraz jedynie umiarkowaną presję inflacyjną w otoczeniu zewnętrznym.


Najciekawszą informacją jakiej można było oczekiwać od Rady była opinia na temat ostatnich wzrostów cen ropy, przebiegających przy jednoczesnej słabości złotego. Mimo to, komunikat poświęca tym tematom bardzo mało miejsca. Potwierdza to, że Rada jest obecnie dalece bardziej zainteresowana bazowymi komponentami wskaźnika CPI niż wahaniami cen wynikającymi z czynników podażowych. Komentując osłabienie złotego, prezes A. Glapiński stwierdził natomiast, że obecne poziomy nie stanowią zagrożenia dla gospodarki a wręcz mogą wspierać eksport.

Podsumowując, wydaje się że szanse na podwyżki stóp procentowych w tym i przyszłym roku są iluzoryczne. Bazowym scenariuszem staje się w tej sytuacji podniesienie kosztu pieniądza na sam koniec przyszłego roku np. w listopadzie co byłoby odpowiedzią Rady na początek normalizacji polityki pieniężnej przez EBC a ponadto pomogłoby zwiększyć dynamikę depozytów w sektorze bankowym. Do tego czasu spodziewamy się też ustabilizowania się wskaźnika CPI blisko 2,5% a więc znacznie powyżej obecnego poziomu stopy referencyjnej NBP.

Tematy:

EBC

RPP

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>