Kantor internetowy »   Newsy »   MFW obniża prognozy światowego PKB  

MFW obniża prognozy światowego PKB

 
| 09.10.2018 10:00

·        MFW obniża prognozy światowego PKB ale podnosi dla Polski.
·        Tydzień rozpoczął się od silnej przeceny na rynkach akcyjnych i dalszych wzrostów rentowności obligacji skarbowych. Eurodolar ponownie wybija się dołem z konsolidacji.
·        Złoty słabszy pod wpływem podwyższonej awersji do ryzyka na rynkach. Dziś jednak szansa na korekcyjne odbicie.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

·        Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrewidował wczoraj prognozy wzrostu światowego, po raz pierwszy od ponad dwóch lat obniżając je. Fundusz ściął o 0.2pp prognozę wzrostu PKB dla strefy euro, USA i Chin odpowiednio do 2%, 2,5% i 6,2%. Zmiana wynikała między innymi z oczekiwanego negatywnego skutku barier handlowych głównie między USA i Chinami. Po 2019 roku MFW zakłada, że zmiany te w większym stopniu uderzą w kondycję Chin niż USA.

·        Dodatkowo MFW wskazał na zagrożenia wynikające z wzrostu stóp procentowych na świecie, które negatywnie wpływają na sytuację krajów wschodzących. Dla Polski jednak Fundusz podniósł prognozę PKB na ten rok do 4,4%r/r z 4,2%r/r. W przyszłym roku oczekuje wzrostu o 3,5%. Założenia są nieznaczne niższe niż nasze: 4,9% na ten rok i 3,9% na przyszły.

·        Na rynkach dominowały wczoraj spadki, w tym w Europie dalej na nastrojach ciążyły obawy o sytuację fiskalną Włoch i reakcję UE. Mimo krytyki ze strony UE wczoraj kraj ten potwierdził zamiar realizacji przyjętych planów budżetu (projekt musi jeszcze zostać zaakceptowany przez włoski parlament). Dyskusje nad sytuacją we Włoszech nasilają ostatnie komentarze polityków, w tym lidera koalicyjnej partii Liga M. Salviniego, który nazwał m.in. J.C. Junckera wrogiem Europy, a przemawiając wspólnie z Marine Le Pen deklarując chęć budowy UE o innych wartościach niż obecnie. Doniesienia powodują dalszy wzrost rentowności włoskich obligacji skarbowych, dodatkowo nasilając tendencje obserwowane globalnie.

KOMENTARZ RYNKOWY

·        Wczoraj na rynkach obligacji skarbowych obserwowaliśmy dalsze wzrosty, w tym amerykańskie rentowności 10-letnich papierów chwilowo wzrosły do 3,25% - najwyżej od maja 2011r. Do wzrostów przyczyniają się sugestie z Fed o możliwym szybszym tempie zacieśniania polityki pieniężnej niż dotąd zakładali inwestorzy, a dobre dane z rynku pracy dodatkowo nasilają oczekiwania na wzrost inflacji w USA. Na pozostałych rynkach, obok ryzyka politycznego we Włoszech w bardziej trwały sposób do wyższych rentowności przyczynia się perspektywa zacieśniania polityki pieniężnej w 2019 przez EBC, a być może i przez Japonię.

·        Powyższe kwestie, jak i dalsze spory handlowe na linii USA-Chiny pogorszyły nastroje na rynkach akcyjnych. Po silnych spadkach w Europie, podczas sesji w USA sentyment jednak nieco się poprawił przez co dziś już możemy zobaczyć próby odbicia.

·        Ewentualne korekcyjne wzrosty na dzisiejszej sesji powinny też sprzyjać odbiciu złotego, który wczoraj pod wpływem podwyższonej awersji do ryzyka wrócił do oporu przy 4,32 wobec euro. Dziś para może ponownie kierować się bliżej 4,30. W kolejnych dniach kluczowym oporem pozostaje 4,34, gdzie już kilkukrotnie wyhamowywały wzrosty kursu.

·        Odwrót od ryzykownych aktywów i oczekiwania na jeszcze wyższe stopy w USA sprzyjają dolarowi, co przełożyło się na wybicie eurodolara dołem z konsolidacji 1,15-1,18. Póki co zniżki wyhamowały powyżej kolejnego ważnego wsparcia przy 1,1450 (50% zniesienia wzrostów między końcem 2016r. a początkiem 2018r.) jednak przy możliwych kolejnych falach przeceny na rynkach w najbliższym czasie kurs może przetestować także tę barierę.


POBIERZ CAŁĄ ANALIZĘ>>Tematy:

Euro

Dolar

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>