Kantor internetowy »   Newsy »   Nowy projekt ustawy "frankowej" – zapowiada się dalszy spadek kursu franka?  

Nowy projekt ustawy "frankowej" – zapowiada się dalszy spadek kursu franka?

 
| 04.08.2016 10:55

Jak pomóc osobom zadłużonym w walucie obcej tak, aby nie spowodować spustoszenia w sektorze bankowym? Prezydenckie propozycje ustaw są dyskutowane od stycznia tego roku; we wtorek przedstawiono kolejny projekt. Jak zareagował na to rynek walutowy? Jak może zachować się złoty? 

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego kredyty walutowe stanowią 48,7% wszystkich zaciągniętych kredytów mieszkaniowych, z czego kredyty we frankach szwajcarskich to 40,1% (dane ze stycznia 2015 roku). Nie dziwi zatem, że propozycje ustaw, których celem była pomoc osobom zadłużonym we frankach, wywołują silną reakcję na rynku walutowym.


Dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/Images/prezentacja_Forum_Bankowe_11-03-15_tcm75-40763.pdf )

Nowy pomysł na rozwiązanie problemów frankowiczów

Zaprezentowany we wtorek projekt ustawy dotyczącej pomocy „frankowiczom” dotyczy wszystkich kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych, zaciągniętych w okresie od lipca 2000 do sierpnia 2011 (także tych już spłaconych).

Opisuje on dwa sposoby działania:

  1. Obowiązek zwrotu nadmiernych spreadów walutowych:

- wiąże się z nim także konieczność zwrotu spreadów walutowych przekraczających 0,5% zarobku wobec kursów kupna i sprzedaży NBP. Wprowadzono też limit wysokości zaciągniętego kredytu, którego dotyczyć będzie ten zwrot – 350 tys. zł na jednego kredytobiorcę

- kredytobiorcy otrzymają zwrot nie tylko z tytułu zbyt wysokich spreadów, lecz także pobrane przez bank odsetki stanowiące ½ odsetek ustawowych
Szacowany koszt zwrotu spreadów to 3,6 – 4 mld zł.

  1. Działania regulacyjno-nadzorcze:

- banki obsługujące walutowe kredyty hipoteczne będą musiały zgromadzić określoną przez Komisję Nadzoru Finansowego kwotę kapitału zabezpieczającego, obliczaną indywidualnie dla każdej instytucji. Celem jest zachęcenie do przewalutowania kredytów (koszt kapitału ostrożnościowego ma być wyższy od kosztu przewalutowania). Jeśli bank należy do zagranicznej grupy kapitałowej, wysokość kwoty zabezpieczenia będzie negocjowana tak, aby była ona respektowana także w momencie przeniesienia walutowych kredytów hipotecznych do zagranicznego właściciela.

- sposób restrukturyzacji kredytów opisze Komisja Nadzoru Finansowego – podstawową propozycją ma być przewalutowanie, możliwa będzie też wcześniejsza spłata lub też zwrot nieruchomości, na której rzecz zaciągnięto zobowiązanie

- restrukturyzacja miałaby być konsekwencją dobrowolnych negocjacji między kredytobiorcą a bankiem
Sposób przeprowadzenia działań nadzorczych określi komisja robocza, która zakończy pracę w październiku.
Jak zaznaczył w swoim raporcie Zespół Analiz Ekonomicznych Raiffeisen Polbank, „zaproponowany (…) kształt rozwiązań wydaje się być znacząco mniej bolesny dla sektora bankowego niż się obawiano, co wspierało wczoraj polskie aktywa (mocniejszy złoty, obligacje) i giełdowe wyceny banków”.

Choć koszty wprowadzenia propozycji Kancelarii Prezydenta są niższe niż w przypadku projektów przedstawianych wcześniej w tym roku, nieznane są koszty wprowadzenia opisanych w projekcie rozwiązań regulacyjnych. W raporcie Zespołu Analiz Ekonomicznych Raiffeisen Polbank czytamy jednak, że „zaproponowane rozwiązanie w dużym stopniu minimalizuje ryzyko jednoczesnego masowego przewalutowywania kredytów walutowych, które wiązałoby się z dużym popytem na waluty (głównie EUR i CHF) i stanowiło silną negatywną presję dla złotego”.

Codziennie raporty Zespołu Analiz Ekonomicznych Raiffeisen Polbank publikujemy w Rkantor.com w tej zakładce. Znajdą tu Państwo komentarze dotyczące kursów walut (w tym codzienne podsumowania ich zmian oraz istotnych wydarzeń ekonomicznych), jak również sytuacji na polskich i światowych giełdach oraz na rynku ropy.

Frank szwajcarski jest traktowany jako tzw. bezpieczna przystań – inwestorzy uciekają do niej w czasach ryzyka czy niepewności. Reakcją na wynik referendum ws. Brexitu była silna tendencja do zakupu CHF, przez co kurs CHF/EUR znacznie wzrósł. W lipcu, po stopniowym oswojeniu się z sytuacją na rynku, kurs CHF/EUR wrócił do poziomów sprzed referendum, mogła się też do tego przyczynić interwencja Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB). Kurs CHF/EUR ma też wpływ na wartość franka względem złotego.

Najbardziej aktualne informacje na temat kursu franka znajdziesz TUTAJ>>

Po ogłoszeniu prezydenckiej propozycji złoty się umocnił – w dniu publikacji para EUR/PLN spadła poniżej 4,34. Na parze CHF/PLN także mogliśmy zaobserwować znaczące spadki.

Co zakładały wcześniejsze propozycje rozwiązań dla „frankowiczów”?

W styczniu 2016 roku kancelaria prezydenta przedstawiła propozycję „Ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu”, w której pojawiło się pojęcie „kursu sprawiedliwego”. To rozwiązanie zakładało indywidualne przeliczenie kredytów w helweckiej walucie wg dostępnego na stronie internetowej prezydenta kalkulatora. Do wykonania odpowiednich obliczeń potrzebne były m.in. informacje na temat daty zaciągnięcia kredytu, stawki LIBOR, WIBOR oraz kursu CHF/PLN. Wspomniany projekt zakładał też, że:

  • banki na wniosek klientów będą musiały obliczyć różnicę między kursem z dnia wzięcia kredytu a kursem NBP; ta różnica miała zostać odjęta od kwoty zadłużenia

  • możliwa będzie restrukturyzacja kredytu: dobrowolna, na którą bank wyda zgodę, i przymusowa – czyli po wspomnianym kursie sprawiedliwym, który będzie obowiązywał także dla późniejszych spłat kredytu

  • kredytobiorca będzie mógł oddać nieruchomość na rzecz banku w zamian za umorzenie długu
Styczniowy projekt ustawy zakładał też, że jej zapisy będą dotyczyć tylko osób prywatnych, a nie przedsiębiorców, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny na własną działalność.
Projekt krytycznie oceniła Komisja Nadzoru Finansowego, która w wydanym oświadczeniu stwierdziła, że „<<Kurs sprawiedliwy>> wykazuje silną zależność względem daty udzielenia, ale jest też podatny na niektóre z innych parametrów kredytu”, takich jak marża i długość okresu kredytowania.


Dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/Images/prezentacja_Forum_Bankowe_11-03-15_tcm75-40763.pdf)

W zależności od analizowanego przez KNF wariantu (A i B) i scenariusza (cztery scenariusze dla każdego z wariantów), prognozowane w raporcie obciążenie dla banków określono w przedziale 44,6 mld zł – 107,2 mld zł. W wydanej przez siebie opinii KNF stwierdziła, że zawarte w projekcie propozycje mogą „zachwiać stabilnością poszczególnych banków”.

Zarządzaj swoim Portfelem Walutowym>>

Cztery warianty kursu sprawiedliwego?

W kwietniu 2016 Kancelaria Prezydenta powołała zespół ekspertów, którego zadaniem było dopracowanie przedstawionych w styczniowym projekcie rozwiązań. W czerwcu 2016 poznaliśmy nowe propozycje zmian, wśród których znalazły się rekomendowane dla wszystkich kredytobiorców zapisy prawne „zobowiązujące do zwrotu nadpłaconych kwot przez kredytobiorców z tytułu „spreadów”” oraz rozwiązania, o wyborze których zdecyduje sam kredytobiorca:

  • zastąpienie klauzul denominacyjnych, indeksacyjnych i waloryzacyjnych w umowach kredytowych jednym z zaproponowanych czterech wariantów „kursu sprawiedliwego” lub „przekształcenie części niespłaconej kwoty kredytu w typowy dla danego kredytodawcy kredyt „złotowy” (niedominowany, nieindeksowany albo niewaloryzowany) w tym zwrot części nadpłaconego kapitału kredytu z tytułu zastosowania w przyszłości tych klauzul”

  • przekazanie zadłużonego mieszkania w zamian za umorzenie długu (propozycja dopuszczała zastosowanie tu kryterium LtV; który oznacza, że wartość hipoteki jest niższa niż wartość kredytu).

W propozycjach zaznaczono, że kredytobiorcy będą mieli rok na podjęcie decyzji dot. sposobu rozliczenia. Wg ekspertów z Kancelarii Prezydenta koszty związane z wprowadzeniem tego projektu ustawy zamkną się w przedziale 30-40 mld zł.

Sprawdź bezpłatną usługę Harmonogram spłaty kredytu - w Rkantor.com możesz ustawić zlecenie automatycznego przewalutowania i przelewu raty na wybrane konto bankowe.

Powyższa informacja ma  charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy wpis nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Rkantor.com jest zabronione.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Może zainteresują Cię też te artykuły:

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>