Kantor internetowy »   Newsy »   Optymizm EBC wspiera notowania euro  

Optymizm EBC wspiera notowania euro

 
| 14.09.2018 09:34

·        Dziś odczyt inflacji bazowej oraz rewizja ratingu
·        Optymizm EBC i plany zakończenia QE do końca roku
·        Wysoka podwyżka stóp procentowych w  Turcji
·        Wiekszy optymizm w kwestii relacji handlowych USA-Chiny wspiera sentyment do ryzykownych aktywów

 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

·        Dzisiaj w centrum uwagi znajdzie się publikacja odczytu inflacji bazowej za sierpień. Spodziewamy się, że wskaźnik wyniósł 0,9 % wobec 0,6 % w lipcu.  Także dzisiaj zaplanowana jest rewizja ratingu Polski przez agencję Moody’s. Tutaj raczej nie należy oczekiwać dużych niespodzianek. Agencja ta ma relatywnie najwyższy rating Polski na tle pozostałych i w ostatnich miesiącach raczej nie znalazła przesłanek by tę ocenę obniżać.

·        Wczorajsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego nie przyniosło wielu zaskoczeń. EBC zgodnie z oczekiwaniami poinformował, że od początku przyszłego miesiąca zmniejszy wartość skupowanych co miesiąc obligacji w ramach programu skupu obligacji z rynku (do 15 mld z 30 mld obecnie). Ostatecznie program luzowania ilościowego, rozpoczęty w 2015 r., zakończyć ma się z końcem tego roku. Chociaż EBC nie zamknął sobie jeszcze kompletnie furtki do wydłużenia programu poza grudzień, to wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Szczególnie, że w optymistycznym tonie na temat perspektyw gospodarki wypowiadał się prezydent EBC M. Draghi. Szef EBC ocenił wczoraj, że wzrost gospodarczy w strefie euro w okolicy 2,0 % pozostaje powyżej jego długoterminowego potencjału. W ocenie M. Dragheigo również inflacja, która zgodnie z oczekiwaniami banku centralnego ma utrzymywać się w kolejnych latach w okolicy 1,7 % jest zadowalającym poziomem. Jednocześnie Draghi podkreślił jednak, że nawet po zakończeniu QE polityka monetarna w strefie euro będzie pozostawała wysoce akomodacyjna. Nie należy więc na razie oczekiwać, iż podwyżki stóp procentowych w strefie euro nastąpią wcześniej niż we wrześniu przyszłego roku.

·        Niewiele zaskoczeń przyniosło również wczorajsze posiedzenie Banku Anglii. BoE zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe bez zmian. Decyzja została podjęta jednogłośnie utwierdzając rynek w przekonaniu, że w otoczeniu niepewności związanej z przyszłymi relacjami Wielkiej Brytanii z UE zmiana stóp procentowych przez BoE jest mało prawdopodobna w nadchodzących miesiącach.

·        Dużo ciekawsze okazało się natomiast posiedzenie tureckiego banku centralnego. Po jego zakończeniu stopy procentowe zostały podniesione wyraźniej mocniej niż to zakładały oczekiwania. Podwyżka sięgnęła 625 pb i ponad dwukrotnie przekroczyła poziom zakładany w konsensusie.  Dodatkowo w komunikacie po posiedzeniu bank centralny podkreślił, że dalsze podwyżki są możliwe, jeśli będzie to konieczne.

·        Inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych w sierpniu 2018 r. wyniosła 2,7 %. Wynik był słabszy od oczekiwań, które zakładały 2,8 % wobec 2,9 % dynamiki w lipcu. Inflacja  bazowa CPI wzrosła o 2,2 %. przy projekcji 2,4 % i 2,4 % miesiąc wcześniej.

KOMENTARZ RYNKOWY

·        Czwartek przyniósł wzrosty na większości rynków akcyjnych. W USA indeks S&P 500 zyskał 0,5 % przekraczając w cenach zamknięcia poziom 2.900 pkt. Na plusie sesje zakończyło również większość europejskich rynków akcji. Wzrosty dominują dzisiaj rano tez na giełdach azjatyckich. Do poprawy nastrojów przyczyniają się doniesienia o tym, że podejmowane są próby przeprowadzenia kolejnej rundy rozmów ws. relacji handlowych pomiędzy USA i Chinami.

·        Dodatkowo nastroje, w szczególności do rynków wschodzących, poprawia ostatnie osłabienia dolara jak również działania mające na celu stabilizacje walut podejmowane przez Argentynę czy ostatnio Turcję.  Pozwala to na obserwowane w ostatnich dniach odbicie się indeksu MSCI Emerging od najniższego poziomu w tym roku, na którym indeks znalazł się na początku września. Poprawa sentymentu do rynków wschodzących znajduje odzwierciedlanie w zachowaniu się warszawskiego parkietu. Po wcześniejszej serii mocnych spadków wczorajsza sesja przyniosła w końcu próby odbicia głównych indeksów na GPW.

·        Na rynku walutowym kurs EURUSD przetestował wczoraj poziom 1,17. Do osłabienia się dolara względem euro przyczynia się w ostatnim czasie seria czynników. Po pierwsze notowaniom pary pomaga nieco większy optymizm co do tego, że uda się wypracować porozumienie w kwestii światowej polityki handlowej. Wzrostom pary sprzyjały również komentarze po wczorajszym posiedzeniu EBC w tym potwierdzenie planu zakończenia QE w tym roku oraz optymizm prezesa M. Dragheigo co do kondycji europejskiej gospodarki. Na niekorzyść dolara w końcu przemawiają ostatnie dane z gospodarki USA. Wzrost gospodarczy za oceanem pozostaje silny, co potwierdzić powinny dzisiejsze odczyty nt. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za sierpień. Pomimo tego presja inflacyjna, co sugerują miedzy innymi wczorajsze dane na temat inflacji CPI, wciąż nie jest na tyle silna aby uzasadniać bardziej agresywne niż to jest obecnie wycenione przez rynek zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed.

·        Presja wzrostowa w przypadku kursu EURUSD może się w naszej ocenie utrzymywać na przełomie tygodnia. Jednocześnie silnym oporem powinno pozostawać górne ograniczenie kanału konsolidacji, w której kurs znajduje się od maja (a więc okolica poziomu 1,18). Wzrost do powyżej tego poziomu powstrzymywać może na razie wciąż duże ryzyko eskalacji kwestii „wojen handlowych”.

·        Osłabienie dolara w połączeniu z umocnieniem się tureckiej liry po wczorajszej decyzji tamtejszego banku centralnego pomagają wycenie złotego. Kurs EUR/PLN podejmuje dzisiaj rano próby zejścia do poniżej poziomu 4,30. Krótkookresowym wparciem technicznym dla kursu jest na razie 50-sesyjna średnia krocząca, która przebiega w okolicy 4,295. Zejście poniżej będzie sugerowało test linii trendu wzrostowego poprowadzonej od kwietniowego minimum w okolicy 4,28. Zejście kursu do tego poziomu wydaje się możliwe biorąc pod uwagę poprawę sentymentu do rynków wchodzących obserwowaną pod koniec tygodnia. Dodatkowo korzystny z punktu widzenia złotego może się okazać dzisiejszy odczyt inflacji bazowej z polskiej gospodarki (oczekujemy wzrostu wskaźnika do 0,9%).
 

POBIERZ CAŁĄ ANALIZĘ>>Tematy:

EBC

Moody's

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>