Kantor internetowy »   Newsy »   Ostatnia w tym roku taka decyzja EBC. Prognozy w dół, lekkie osłabienie euro  

Ostatnia w tym roku taka decyzja EBC. Prognozy w dół, lekkie osłabienie euro

 
| 13.12.2018 16:51

Pewność ze zwiększoną ostrożnością – to stwierdzenie padło dwukrotnie na dzisiejszej konferencji EBC i dobrze podsumowuje cały jej przekaz. Niespodzianek co do danych nie było, lecz mimo to robi się coraz bardziej niepewnie…

Utrzymanie stóp procentowych w strefie euro na tym samym poziomie (-0,4 proc.) i wygaszenie programu luzowania ilościowego (quantitative easing, QE) to dwie decyzje, których oczekiwał rynek po dzisiejszym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Było to ostatnie w 2018 roku spotkanie dotyczące polityki monetarnej w strefie euro. Mimo że - jak widać na poniższych wykresach – Draghi nie zaskoczył rynku, jego wypowiedzi nie były również nadmiernie optymistyczne. Wspomniał m.in. o „pogarszających się ryzykach dla gospodarki strefy euro”. Nie poruszyło to znacząco rynkiem, co nie oznacza, że inwestorzy mogą być zupełnie spokojni co do przyszłości euro…

Wahania kursowe po konferencji EBC

Na EUR/PLN wahania oscylowały w okolicach 40 pipsów:

Wykres 1. Kurs EUR/PLN 13 grudnia 2018 roku.
Źródło: x-Station.

Na EUR/USD wahania zamknęły się w zakresie 50 pipsów:

Wykres 2. Kurs EUR/USD 13 grudnia 2018 roku.
Źródło: x-Station.

Trzy najważniejsze tematy dzisiejszej konferencji dotyczyły:

Reinwestycji zakupionych w trakcie programu QE obligacji

Programu luzowania ilościowego (QE, quantitative easing), który trwał 4 lata i polegał na skupowaniu obligacji krajów strefy euro. W ten sposób bilans finansowy EBC zwiększył się o 2,6 bln euro. Jak poinformował Draghi, pozyskane w ten sposób środki zostaną zainwestowane, jednak był bardzo nieprecyzyjny co do dokładnego czasu trwania tej operacji, która ma być kontynuowana jeszcze po podwyżce stóp procentowych w strefie euro. Jak podkreślił Draghi, kontynuacja tej inwestycji jest niejako przedłużeniem programu QE i zapewni dogodne warunki do utrzymania płynności na rynku.

Wymień walutę teraz»

Decyzja o podwyżce stóp procentowych w strefie euro

Draghi nie ujawnił konkretnego terminu, w jakim mogłaby zostać ona podjęta. Wcześniej sugerowano, że stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie przynajmniej do lata 2019 roku. Dziś szef EBC odciął się od jakichkolwiek szacunków co do konkretnego terminu, w którym zapadnie taka decyzja.

Projekcje wzrostu gospodarczego dla strefy euro

Wśród czynników ryzyka dla gospodarki strefy euro, które wymienił szef EBC, znalazły się:
 • niepewność związana z geopolityką,
 • ryzyko protekcjonizmu,
 • zmienność rynkowa,
 • sytuacja rynków wschodzących (EM, do których należy też Polska).
Draghi mówiąc o danych i prognozach dotyczących strefy euro użył zwrotu „pewność ze zwiększoną ostrożnością”. Pozytywnie można bowiem interpretować informację na temat zwiększonej konsumpcji, za którą idzie też wzrost płac.

Zrewidowane wskaźniki dla strefy euro

EBC obniżył jednak prognozy co do wzrostu gospodarczego w strefie euro:
 
  2018 - obecna 2018 - poprzednia 2019 - obecna 2019 - poprzednia 2020 – bez zmian 2021 – bez zmian
Wzrost PKB 1,9 proc. 2,0 proc. 1,7 proc. 1,8 proc. 1,7 proc. 1,5 proc.
Inflacja 1,8 proc. 1,7 proc. 1,6 proc. 1,7 proc. 1,7 proc. 1,8 proc.
 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC.

Czynniki niepewności w Europie

Należą do nich:
 • Sytuacja Włoch, które co prawda zgodziły się na obniżenie poziomu deficytu budżetowego zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej. Politycy tego kraju wciąż jednak wspominają o wydatkach socjalnych, których nie uwzględnia nowy projekt, a które wciąż obiecywane obywatelom tego kraju.
   
 • Protesty we Francji i wciąż otwarte pytanie o to, jak zamierza poradzić sobie z nimi prezydent Macron
   
 • Brexit – mimo tego, że Theresa May uzyskała wotum zaufania, wciąż nie wiadomo, czy uda się znaleźć kompromis co do procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.
Aktualne informacje i wykres kursu euro znajdziesz tutaj>>
 

Tematy:

Euro

Brexit

EBC

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>