Kantor internetowy »   Newsy »   Perspektywa kursu złotego - raport specjalny Rkantor.com  

Perspektywa kursu złotego - raport specjalny Rkantor.com

 
| 21.08.2016 19:53

Ostatnie miesiące były dla polskiej waluty bardzo intensywne. Wpływ na sporą zmienność miały zarówno czynniki wewnętrzne, związane z zawirowaniami politycznymi jak również (w głównej mierze) czynniki zewnętrzne.


W ostatnim czasie wyrysowały się również nowe perspektywy oraz zagrożenia, które w najbliższych  miesiącach powinny mieć kluczowy wpływ na wycenę polskiej waluty.

Czynniki wewnętrzne (krajowe)

Zawirowania związane z Trybunałem Konstytucyjnym odbiły się szerokim echem w mediach na całym świecie, a punktem kulminacyjnym było rozpoczęcie procedury „praworządności” przez Komisję Europejską. Spór o TK wywołał obawy zagranicznych inwestorów co do stabilności politycznej w naszym kraju, przez co mogliśmy obserwować osłabienie złotego. W ostatnich tygodniach temat polskiej „praworządności” zszedł na drugi plan za sprawą Brexit-u, należy jednak pamiętać, że według doniesień z Brukseli kwestia ta wróci we wrześniu i jesienią będzie zapewne wielokrotnie komentowana. Wpływ wspomnianych zawirowań na polską walutę będzie zależał od złożoności problemu i ilości czasu, jaki będzie potrzebny na jego rozwiązanie.

Oprócz zawirowań z TK na złotego mogą wpłynąć decyzje agencji ratingowych, które będą aktualizować ocenę wiarygodności kredytowej polski. Zaktualizowane ratingi nie powinny ulec zmianie – wydaje się zatem, że ich ogłoszenie będzie miało dla polskiej waluty neutralny wydźwięk.

Istotne odczyty z polskiej gospodarki

Kluczowymi czynnikami wewnętrznymi, które wpływają na wycenę polskiej waluty, są odczyty z gospodarki, które w mijającym miesiącu były zmienne. Są to m.in. informacje na temat polskiego PKB, które negatywnie zaskoczyło wynikiem 3,1% rok do roku, przy oczekiwaniach rynkowych 3,3%. Z drugiej strony pozytywnie zaskoczyły odczyty z polskiego rynku pracy, które wskazały na wzrost  zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 3,2% rok do roku (5 761,7 tys.), a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło o 4,8% rok do roku (4 291,85 zł). Warto pamiętać, że te dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 pracowników – w badaniu nie biorą udziału osoby samozatrudnione czy też pracujące w mikroprzedsiębiorstwach.

Echa „ustawy fankowej”

Warto wspomnieć o ostatnim czynniku, który częściowo odpowiada za umocnienie złotego w ostatnich tygodniach, czyli tzw. „ustawie frankowej”. Najnowsza propozycja Kancelarii Prezydenta zdecydowanie nie spodobała się osobom posiadającym kredyt w CHF, lecz uspokoiła rynki finansowe. Poprzedni projekt, zakładający przewalutowanie kredytów, wiązałby się z ogromnym kosztem zarówno sektora bankowego, jak i budżetu państwa. Biorąc pod uwagę skomplikowaną sytuację w europejskim sektorze bankowym (którą zostanie szczegółowo opisana w dalszej części tekstu), ustawa dot. przewalutowania kredytów w CHF była dosyć istotnym elementem dla polskiego rynku kapitałowego oraz stanu polskiej waluty. Publikacja nowej propozycji zwrotów speadu spowodowała odbicie indeksu WIG Banki oraz polskiego złotego.
 
Wykres WIG Banki

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych, Rkantor.com

Wykres kursu CHFPLN


Źródło: platforma xStation, Rkantor.com

Na wykresach widać efekt publikacji ustawy frankowej (czas publikacji ustawy oznaczono strzałkami). Temat „frankowiczów” jest złożony i z pewnością będzie jeszcze wielokrotnie przedmiotem debaty publicznej. Kwestia ta wymaga rozwiązania, gdyż „polskie toksyczne kredyty”, jak można nazwać kredyty w CHF, mogą w przyszłości mieć wpływ na stabilność sektora bankowego, a co za tym idzie bezpośredni wpływ na polską gospodarkę.

Obecnie nie dostrzegam innych szans oraz zagrożeń dla pozycji złotówki, których źródłem jest sytuacja w naszym kraju. Warto jednak pamiętać, że kluczowymi elementami, które decydują o wycenie polskich aktywów, są czynniki zewnętrzne. Dlaczego dane z USA, czy Chin tak silnie wpływają na polski rynek walutowy? Warto zaznaczyć, że większość transakcji dokonywanych jest w Londynie, a dzisiejszy świat to ogromna zglobalizowana wioska….

Tylko dla klientów Rkantor.com!

Jakie czynniki zewnętrzne będą miały wpływ na pozycję polskiej waluty? Co może wydarzyć się do piątku, 26 sierpnia, kiedy zostaną ogłoszone kluczowe dla rynku walutowego dane? Jak się na to przygotować? Czytaj w kolejnej części raportu, dostępnej tylko dla klientów Rkantor.com:

  1. Zaloguj się do panelu klienta
  2. Kliknij w jeden z wykresów dostępnych przy wyświetlanych tam kursach walut.
  3. Zostaniesz przeniesiony na stronę danej pary walutowej – tekst będzie dostępny pod wykresem, pod nagłówkiem „Informacje”.
Powyższa informacja ma  charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy wpis nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Rkantor.com jest zabronione.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
 
 
 

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>