Kantor internetowy »   Newsy »   RAPORT: Non-farm payrolls a ruchy na rynku walutowym  

RAPORT: Non-farm payrolls a ruchy na rynku walutowym

 
| 01.06.2017 15:24

Mogłoby się wydawać, że duże ruchy na rynku walutowym wywołują tylko wydarzenia takie jak wybory we Francji czy Brexit. Wielu inwestorów zdążyło się już „przyzwyczaić” do publikowanych w każdy pierwszy piątek miesiąca danych z amerykańskiego rynku pracy, a ich potencjał do generowania wahań kursowych zaskakuje!

Non-farm payrolls (NFP) to raport z zatrudnienia w sektorze pozarolniczym publikowany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Co miesiąc dowiadujemy się z niego o zmianie miejsc zatrudnienia w firmach z branży budowlanej, produkcyjnych i usługowych. Jest on o tyle istotny, że podmioty, które obejmuje ten odczyt, odpowiadają za ok. 80% PKB USA. Razem z raportem dotyczącym zatrudnienia poznajemy również dane o poziomie bezrobocia w Stanach Zjednoczonych.

Na te informacje czekają nie tylko inwestorzy na rynku walutowym, lecz także Amerykańska Rezerwa Federalna (FED), która dane z rynku pracy traktuje jako jeden z czynników wyznaczających kierunek polityki monetarnej. Pozytywny odczyt może być impulsem do podjęcia „jastrzębich” (agresywnych, nastawionych na podwyżkę stóp procentowych) decyzji, które mogłyby spowodować umocnienie dolara. Gorsze od oczekiwań sygnały z amerykańskiego rynku pracy mogłyby skłaniać FED do utrzymania gołębiej (nastawionej na utrzymanie status quo, łagodnej) polityki monetarnej. Najbliższe posiedzenie FED, na którym rynek spodziewa ogłoszenia podwyżki stóp procentowych, już 13-14 czerwca 2017, zatem jutrzejsza publikacja NFP może mieć duże znaczenie dla kursu dolara.

Rynek oczekuje utrzymania stopy bezrobocia na takim samym jak w poprzednim miesiącu poziomie (4,4%), natomiast liczba nowych miejsc pracy szacowana jest na 185 tys. (w kwietniu było to 211 tys.). Obecnie poziom bezrobocia w USA jest na rekordowo niskim poziomie, co świadczy o dobrej kondycji gospodarki.

Wykres 1. Stopa bezrobocia w USA w latach 2008 – 2017.


Źródło: Tradingeconomics.com

W obliczu tak pozytywnych danych analitycy zaczynają zwracać coraz większą uwagę na informacje dotyczące płacy godzinowej, publikowane razem z NFP. Prognoza na maj 2017 to wzrost na poziomie 0,2% (w poprzednim miesiącu było to 0,3%).

Dla kursu USDPLN duże znaczenie mają też dane z Polski, które mimo nieco gorszego odczytu PMI nadal świadczą o dobrej kondycji gospodarki naszego kraju, którą potwierdza też lepsza niż ubiegłym roku dynamika PKB (4%r/r vs. 2,5% r/r w 2016).

Odczyt NFP z 2 czerwca 2017 znacząco różny od oczekiwań mógłby stać się przyczyną dużych wahań na rynku, dlatego osoby, które chcą uniknąć ewentualnych „zawirowań” mogą rozważyć wymianę walut przed terminem publikacji. Czego możemy się spodziewać?

Publikacja NFP a wahania kursowe


Publikacja non-farm payrolls ma duży potencjał do generowania ruchów na rynku walutowym. Wystarczy przyjrzeć się sytuacji z maja 2017. W ciągu 5 minut obserwowaliśmy 5 gr zmienność na parze USD/PLN. Zarówno odczyt dotyczący nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym (211 tys. vs. prognozowane 185 tys.), jak i stopa bezrobocia (4,4% vs. prognozowanych 4,6%) były lepsze od oczekiwań.

Wykres 2. Wykres USD/PLN z 5 maja 2017.Źródło: Platforma XTB station.

Dla porównania warto prześledzić zmienność na tej samej parze walutowej w ciągu ostatnich dwóch dni – była ona mniejsza niż 2 gr…

Wykres 3. Wykres USD/PLN w okresie 31 maja 2017 – 1 czerwca 2017.Źródło: Platforma XTB station.


Dane z amerykańskiego rynku pracy oddziałują nie tylko na dolara – np. majowa publikacja wywołała ok. 1-groszowe ruchy także innych parach walutowych.

Wykres 4. Wykres CHF/PLN z 5 maja 2017.Źródło: Platforma XTB station.

Wykres 5. Wykres EUR/PLN z 5 maja 2017.Źródło: Platforma XTB station.


Szybkie spojrzenie na wykres USDPLN z kwietnia 2017 (6 dni) także pozwala wyodrębnić moment publikacji NFP. Na poniższym wykresie zaznaczyliśmy je na czerwono. Wtedy odczyt zarówno dotyczący nowych miejsc pracy (98 tys. vs. prognozowanych 180 tys.), jak i stopy bezrobocia (4,5% vs. prognozowanych 4,7%) był gorszy od oczekiwań.

Wykres 6. Wykres USD/PLN z kwietnia 2017.Źródło: Platforma XTB station.


Wyraźne „wahnięcie” widać też na wykresie EUR/USD z kwietnia 2017.

Wykres 7. Wykres EUR/USD z kwietnia 2017.Źródło: Platforma XTB station.  

Wymień walutę teraz>>

Jak NFP oddziaływały na rynek przed 2017 rokiem?

Czasami bardzo mocno :) We wrześniu 2012 odczyt był znacząco gorszy od oczekiwań (96 tys. nowych miejsc pracy wobec oczekiwanych 123 tys.), co momentalnie osłabiło dolara.

Wykres 8. Wykres EUR/USD z 7 września 2012 roku.Źródło: archiwum prywatne Roberta Galocha.

Warto pamiętać też o tym, że rynek nadaje danym z USA danym różne wagi, co też wpływa na kształt wahań kursowych. W maju 2011 obserwowaliśmy ciekawe zjawisko – stopa bezrobocia była wyższa niż oczekiwał rynek (9% vs. prognozowane 8,8%), natomiast dane dotyczące zatrudnienia zdecydowanie lepsze (244 tys. vs. 185 tys.). Rynek podążył jednak za danymi NFP, dlatego też dolar znacząco się umocnił.

Wykres 9. Wykres EUR/USD z 6 maja 2011 roku.


Źródło: archiwum prywatne Roberta Galocha.

Kolejny przykład, który tutaj przedstawię, pokazuje, że poza interpretacją samego odczytu z rynku pracy, ważne są także inne dane z otoczenia gospodarczo-politycznego. W czerwcu 2011, w momencie kryzysu finansowego w strefie euro, rynek zareagował ogromną zmiennością w ciągu 45 minut po publikacji złych danych z USA. Na poniższym wykresie widać niezdecydowanie inwestorów (zaznaczone na zielono), jednak kierunek zmiany kursowej okazuje się zgodny z zależnością: złe dane->osłabienie dolara.

Wykres 10. Wykres EUR/USD z 3 czerwca 2011 roku.


Źródło: archiwum prywatne Roberta Galocha.

Osłabienie dolara było wtedy widoczne także na innych parach walutowych:

Wykres 11. Wykres USD/JPY oraz USD/CHF po publikacji NFP 3 czerwca 2011 roku.Źródło: archiwum prywatne Roberta Galocha.

Prawie 1,5 gr ruch na EUR/USD wystąpił też 6 marca 2013 roku, kiedy zarówno dane dotyczące zatrudnienia (236 tys. vs. 162 tys.), jak i stopa bezrobocia (7,7% vs.7,9%) były znacząco lepsze od oczekiwań.

Wykres 12. Wykres EUR/USD z marca 2013 roku.Źródło: archiwum prywatne Roberta Galocha.

Ciekawym wstępem do jutrzejszego odczytu NFP będzie Narodowy Raport Zatrudnienia ADP, którego publikację zaplanowano na dziś (1 czerwca 2017) na godzinę 14:15. Dane okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych (253 tys. vs. 185 tys.). Prezentuje on dane na temat miejsc pracy w 400 000 amerykańskich przedsiębiorstwach. Zdania na temat raportu ADP są podzielone – jedni traktują go jako prognostyk dla odczytu NFP, drudzy krytykują metodologię badania i nie przywiązują dużej wagi do tego raportu. ADP uwzględniło zastrzeżenia co do sposobu zbierania danych celem zwiększenia adekwatności prezentowanych informacji – jak widać na poniższym wykresie, z różnym skutkiem.

Wykres 13. Odczyty NFP i ADP w latach 2007 – 2016.Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Forex Factory.

Dziś ważna będzie publikacja wskaźnika ISM – aktywności w amerykańskim przemyśle (1 czerwca, godz. 16:00). Ewentualne obniżenie tego wskaźnika mogłoby przyczynić się do osłabienia dolara.

Czytaj również:

 

 


 
 

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>