Kantor internetowy »   Newsy »   Tydzień z bankami centralnymi  

Tydzień z bankami centralnymi

 
| 30.07.2018 09:23

·        W tym tygodniu w centrum uwagi decyzje banków centralnych i liczne dane makro, w tym z rynku pracy w USA w piątek.
·        Z danych z Polski za lipiec powinniśmy zobaczyć wzrost CPI (wtorek) i PMI (środa)
·        Złoty może utrzymać umocnienie zmierzając w stronę 4,26 wobec euro
·        Eurodolar wciąż w konsolidacji i potencjalnie sporej zmienności pod wpływem licznych impulsów makro w tym tygodniu.
·        Na giełdach dodatkowo w centrum uwagi wciąż publikacje wyników spółek.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

·        W najbliższych dniach obok ewentualnych nowych doniesień w kwestii barier handlowych w centrum uwagi wrócą wydarzenia makro, w tym posiedzenia banków centralnych, odczyty PMI z Europy, jak i kluczowe dane z rynku pracy w USA.

·        W środę decyzję o stopach procentowych podejmie amerykański Fed. Z uwagi na brak konferencji po posiedzeniu, jak i brak aktualizacji prognoz prawdopodobnie nie poznamy istotnych ważnych informacji, a także poziom stóp nie zostanie zmieniony przed posiedzeniem we wrześniu, kiedy oczekujemy kolejnej podwyżki (podobnie jak rynek).

·        W czwartek decyzję o stopach podejmie z kolei Bank Anglii, który może po raz pierwszy w tym roku, a drugi w cyklu, zdecydować się na podwyżkę stóp. Scenariusz ten jest obarczony jednak sporym ryzykiem, co może spowodować sporą zmienność w notowaniach funta.

·        Ponadto w tym tygodniu o polityce pieniężnej decydować będzie jeszcze Bank Japonii i Bank Czech. W przypadku Banku Japonii nie jest spodziewany przełom, lecz do pewnych zmian komunikacji może dojść. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia medialne o możliwości zmiany tzw. forward guidance. Z kolei w przypadku Banku Czech konsensus rynkowy zakłada podwyżkę głównej stopy procentowej o 25 pb do poziomu 1,25%, co oznaczałoby, że główna stopa w Czechach będzie już tylko o 25pb niższa niż w Polsce.

·        Z danych makro z Polski w tym tygodniu poznamy odczyt inflacji za lipiec (wtorek). Zakładamy jej dalszy wzrost do 2,1%r/r z 2% w czerwcu. Spodziewamy się tez dalszego wzrostu indeksu PMI z polskiego przemysłu (środa) do 54,9pkt z 54,2.

·        W przypadku danych z rynku pracy w USA zakładamy nieco niższy niż przed miesiącem odczyt zatrudnienia (193tys. wobec 213 poprzednio). Spójnie z konsensusem zakładamy powrót stopy bezrobocia na niższy poziom do 3,9% z 4% w czerwcu, natomiast prognozujemy niższą od konsensusu dynamikę płac (0,2%m/m przy konsensusie 0,3%).

·        PMI dla strefy euro mogą przynieść niższe niż przed miesiącem odczyty dla Hiszpanii i Włoch. Warto zwrócić też uwagę na wstępne odczyty PKB i inflacji tej gospodarki (wtorek). Zakładamy, że pokażą one podobny wzrost co w Ikw. na poziomie 0,4%kw./kw i odbicie wskaźnika bazowego CPI w lipcu do 1%r/r z 0,9%.

·        Wstępny odczyt PKB USA za IIkw. opublikowany w piątek pokazał, że gospodarka poprawiła wynik z poprzedniego kwartału rosnąc aż o 4,1%kw.kw. zann., co odpowiada wzrostowi o 2,8% w ujęciu r/r. Do przyspieszenia przyczyniła się głównie wyższa dynamika konsumpcji i eksportu.
 

KOMENTARZ RYNKOWY

·        Kończący się tydzień był dobry w wykonaniu złotego. Kurs EUR/PLN zszedł do poniżej 4,30, a notowania polskiej waluty wspierała przede wszystkim poprawa sentymentu do rynków wschodzących. Indeks MSCI Emerging notuje od początku lipca odbicie, do którego przyczynia się między innymi poprawa notowań chińskich indeksów giełdowych, którym z kolei pomaga zwiększenie stymulacji fiskalnej przez tamtejsze władze. Korzystne z punktu widzenia złotego jest również wyhamowanie tempa aprecjacji dolara.

·        W przypadku kursu EUR/PLN w tym tygodniu możliwe są próby zejścia w okolice 4,26, szczególnie, że relatywnie korzystne z punktu widzenia złotego powinny być nadal dane publikowane z polskiej gospodarki, w tym odczyt wskaźnika PMI za lipiec.

·        Kurs EUR/USD utrzymuje się w konsolidacji w przedziale 1,15-1,17, mimo kilku prób wybicia górą z tego zakresu w minionych dniach. Utrwaleniu wybicia nie sprzyjały wydarzenia ubiegłego tygodnia, w tym raczej gołębi komunikat po posiedzeniu EBC oraz publikacja dobrych danych nt. PKB USA w drugim kwartale. Liczne impulsy w najbliższych dniach mogą podwyższyć zmienność na parze, ale niewykluczone, że nadal zabraknie sygnału do trwałego wybicia z powyższego zakresu. Nadal sądzimy jednak, że powinno ono ostatecznie skutkować ruchem w górę kursu.

·        Bardzo dobrze radzi sobie w ostatnich dniach warszawski parkiet, a w szczególności notowane na nim największe spółki. Notowaniom na GPW poza poprawą notowań na europejskich parkietach pomaga również lepszy sentyment do rynków wschodzących. Biorąc pod uwagę siłę ostatnich wzrostów na GPW należy jednak oczekiwać odreagowania spadkowego w najbliższym czasie. Kluczowe dla utrzymania ostatnich wzrostów będzie zainteresowanie inwestorów zagranicznych. O tym, iż to właśnie inwestorzy zagraniczni będą istotni dla perspektyw polskiego parkietu świadczy to, że mWIG40 oraz sWIG80 w znacznie mniejszym stopniu wzrastały w ostatnich dniach. Zarówno notowania w Warszawie, jak i na innych parkietach w dużym stopniu będą pod wpływem toczącego się sezonu wyników za II kwartał. W tym tygodniu dane opublikują m.in.  Apple, Tesla, Toyota i BMW.
 

POBIERZ CAŁĄ ANALIZĘ>>Tematy:

Euro

FED

GPW

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>