Kantor internetowy »   Newsy »   Uspokojenie nastrojów na rynkach  

Uspokojenie nastrojów na rynkach

 
| 29.10.2018 10:08

·        PKB w USA w III kw. powyżej oczekiwań
·        W dalszej części tygodnia w centrum uwagi dane z rynku pracy w  USA oraz inflacja ze strefy euro
·        W Polsce publikacja danych nt. inflacji oraz PMI

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

·        Z piątkowych danych na temat PKB USA wynika, że wzrósł on w III kw. o 3,5 % w ujęciu zanualizowanym kdk. Oznacza to spowolnienie w porównaniu do II kw., kiedy to wzrost wyniósł 4,2 %. Pomimo tego wzrost gospodarczy w USA pozostaje powyżej poziomu odpowiadającemu wzrostowi potencjalnemu utrzymując się na najwyższych poziomach od 2014 r. Za dobry wynik gospodarki USA w III kw. odpowiedzialny był przede wszystkim wzrost konsumpcji (4 %). Spadła natomiast dynamika inwestycji, która wyniosła 0,8 %.

·        W kolejnych dniach z gospodarki USA w centrum uwagi znajdą się odczyty indeksów ISM za październik, które powinny potwierdzić utrzymującą się dobrą kondycję gospodarki USA na początku III kw. Pod koniec tygodnia opublikowane zostaną natomiast dane z rynku pracy za październik. Mogą one wskazać na przyspieszenie dynamiki wzrostu zatrudniania w porównaniu do września. Wynik ten może pozostać jednak zniekształcony przez wpływ huraganów, z które nawiedzały USA w ostatnich tygodniach.

·        Ze strefy euro uwaga skoncentruje się na wstępnych odczytach inflacji za październik. Inflacja bazowa, która była zaskakująco niska w ostatnich miesiącach powinna odbić do 1,1 % z 0,9 % we wrześniu. Przełożyć się to powinno na wzrost inflacji do 2,2 % z 2,1 % we wrześniu nawet pomimo niższych cen ropy naftowej w ostatnich kilku tygodniach.

·        Z Polskiej gospodarki na pierwszy plan wyjdą w tym tygodniu październikowa inflacja oraz PMI. W przypadku inflacji oczekujemy nieznacznego wzrostu wskaźnika do 1,9 % z 1,8% we wrześniu. Negatywny wydźwięk może mieć natomiast odczyt indeksu PMI. Po serii spadków większości wskaźników wyprzedzających zarówno w Polsce jak i w strefie euro, PMI w polskim przypadku spadnie prawdopodobnie do bardzo blisko newralgicznego poziomu 50 pkt.

KOMENTARZ RYNKOWY

·        Piątkowa sesja na amerykańskich giełdach przebiegała pod znakiem spadków. Indeks S&P 500 zakończył sesję na minusie. Na niedużych minusach kończą sesję indeksy azjatyckie. Kontrakty na indeksy europejskie zapowiadają natomiast nieduże zmiany na europejskich parkietach na otwarciu poniedziałkowej sesji.

·        Przecena na rynkach akcji w ubiegłym tygodniu i związany z nią wzrost awersji do ryzyka na globalnych rynkach osłabiły złotego. Kurs EURPLN przekroczył 4,30 nie wzrósł jednak wyraźnie do powyżej tego poziomu. Presja na dalszą deprecjację polskiej waluty może się jednak utrzymać w tym tygodniu. Decydujący wpływ będzie miała kondycja amerykańskich indeksów giełdowych. Utrzymanie się spadków na Wall Street będzie groziło głębszą deprecjacją złotego. Z technicznego punktu widzenia oporem dla kursu EUR/PLN jest obecnie poziom 4,31. Wzrost do powyżej będzie otwierał drogę w kierunku kolejne trefy oporu ulokowanej w okolicy 4,33. W przypadku korekty spadkowej kurs, strefę wsparcia stanowić będzie poziom 4,29.

·        Drugim kluczowym czynnikiem będą notowania pary EUR/USD. Po słabym odczycie indeksu PMI ze strefy euro za październik w ubiegłym tygodniu wzrósł pesymizm co do perspektyw europejskiej gospodarki i tym samym co do tego na ile realne są plany EBC zakładające stopniowe zacieśnianie polityki monetarnej. W tym tygodniu ważne dla notowania eurodolara będą dane nt. europejskiej inflacji w październiku. Kolejne rozczarowanie ze strony europejskich danych grozić będzie pogłębieniem się spadków EURUSD i tym samym wywierać dodatkową presję na osłabienie się złotego. Krótkoterminowym oporem dla eurodolara jest poziom 1,145 i powinien on skutecznie powstrzymać wzrosty kursu dzisiaj. W przypadku powrotu spadków, na wsparcie kurs może liczyć na poziomie 1,133.
 

POBIERZ CAŁĄ ANALIZĘ>>Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>