Kantor internetowy »   Newsy »   Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – na czym polega?  

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – na czym polega?

 
| 17.01.2019 15:09

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu została wprowadzona w 2018 roku w celu dostosowania polskich przepisów do prawa UE. Podlegają jej nie tylko kantory internetowe ze statusem krajowej instytucji płatniczej, lecz także wiele innych instytucji z sektora finansowego.

Wprowadzenie ustawy było związane z koniecznością dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. Uwzględniono w niej też rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który do momentu wprowadzenia tego aktu prawnego działał na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 16.11.2000 r.

Co wprowadziła ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku?

W dużym uogólnieniu, wspomniana ustawa wprowadziła nowe zasady, przepisy, zakres obowiązków i rodzaj instytucji obowiązanych do przestrzegania zawartych w niej przepisów, których celem jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Rozszerzono też listę instytucji, które mają przestrzegać tych regulacji. Szczegółowy wykaz znajduje się w art. 2 ust. 1 wspomnianej ustawy, są to m.in.: banki, krajowe instytucje płatnicze (w tym kantory internetowe z takim statusem) i kantory stacjonarne. Do ich obowiązków należy identyfikacja i weryfikacja klientów oraz monitorowanie transakcji zawieranych za ich pośrednictwem. Jeśli któraś z nich budzi podejrzenia z punktu widzenia omawianej ustawy, instytucja jest zobowiązana do zgłoszenia takiej transakcji odpowiednim organom.

 

Widoczną bezpośrednio dla klientów zmianą jest konieczność weryfikacji dokumentu tożsamości przed skorzystaniem z usługi.
 

Może się to odbyć online – za pomocą bezpiecznego linka do przesłania zdjęcia dokumentu tożsamości lub przez dodanie zdjęcia bezpośrednio z komputera. W Rkantor.com dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa zaprojektowaliśmy dla Ciebie link, dzięki któremu możesz dodać zdjęcie bezpośrednio z galerii w telefonie lub robiąc zdjęcie i przesyłając je bezpośrednio do naszego serwisu. Żadne dane nie są w tym przypadku zapisywane na Twoim telefonie. Dodane w ten sposób zdjęcie nie jest widoczne na Twoim koncie Rkantor.com – jest przechowywane na specjalnie zabezpieczonym serwerze.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku wskazuje, że prawidłowa weryfikacja tożsamości klienta bez jego fizycznej obecności, powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem dwóch źródeł. Jednym z nich jest właśnie sprawdzenie dokumentu tożsamości, drugim – pierwszy przelew na konto w kantorze. Umożliwia to porównanie danych z przelewu z tymi, które wprowadziłeś podczas rejestracji oraz stanowi dodatkowy środek minimalizujący ryzyko błędnej weryfikacji klienta. To dodatkowe zabezpieczenie Twoich transakcji.
 
 
 

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>