Kantor internetowy »   Newsy »   Zakończenie działalności Rkantor.com – najczęściej zadawane pytania (FAQ)  

Zakończenie działalności Rkantor.com – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 
| 03.08.2020 14:41


W związku z zakończeniem działalności kantoru internetowego Rkantor.com, zaplanowanym na 30 listopada 2020 roku, przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów pytania.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Czy po otrzymaniu wypowiedzenia muszę podejmować jakieś działania, wysłać odpowiedź?

Nie – po otrzymaniu wypowiedzenia nie jest wymagane jakiekolwiek działanie z Państwa strony.

TERMINY, DOSTĘP DO KONTA

W jakim terminie muszę wypłacić środki z Rkantor.com?

Nieprzekraczalnym terminem na zlecenie przelewu jest 30 listopada 2020, godz. 17:00. Radzimy, aby nie zostawiać tego „na ostatnią chwilę” i odpowiednio wcześniej zaplanować taką operację. Szczegółowe informacje na temat terminów, których należy dotrzymać w związku z zakończeniem działalności, znajdą Państwo pod tym linkiem»

Czy mogę samodzielnie usunąć konto przed upływem okresu wypowiedzenia?

Oczywiście – w każdej chwili mogą Państwo samodzielnie usunąć konto w naszym serwisie, klikając przycisk „Usuń konto i wymaż wszystkie dane” w panelu klienta. O usunięcie konta można również poprosić nasze Biuro Obsługi Klienta. Ważne: przed usunięciem konta w serwisie należy wypłacić wszystkie zgromadzone na nim środki.

Czy moje konto w Rkantor.com może usunąć reprezentant, któremu dałem do niego dostęp?

Nie – konto w Rkantor.com może usunąć tylko główny reprezentant, czyli osoba, która je zakładała.

Czy do końca działalności kantoru dla klientów będą dostępne wszystkie jego funkcjonalności?

Tak – nie rezygnujemy z żadnych funkcjonalności. Prosimy jednak o uwzględnienie następujących informacji w planowanych przez Państwa transakcjach:

  • Do 26 listopada 2020 (do końca dnia) będą mogli Państwo zlecić wypłatę gotówki w bankomacie Euronet. Od 27 listopada 2020 roku ta funkcjonalność nie będzie już dostępna.
     
  • 30 listopada 2020 roku, godz. 16:00 – to ostatni termin, w którym zostanie zrealizowane zlecenie na wymianę z odroczoną wpłatą. Oznacza to, że ostatnią transakcję WOW będzie można zlecić 26 listopada 2020 roku. Po tym terminie możliwość dodania zlecenia WOW zostanie zablokowana.
     
  • 30 listopada 2020, godz. 17:00 – godzina graniczna na zlecenie przelewu z Rkantor.com na rachunek w innej instytucji. Radzimy, aby nie zostawiać tego „na ostatnią chwilę” i odpowiednio wcześniej zaplanować taką operację.

REJESTRACJA

Czy mimo procesu zamykania działalności Rkantor.com nadal można rejestrować się w serwisie?

Nie – rejestracja w Rkantor.com została wstrzymana, co oznacza, że nie będziemy już nawiązywać relacji biznesowych z nowymi klientami.

BEZPIECZEŃSTWO

Czy moje pieniądze są bezpieczne? Jaki jest powód zakończenia działalności?

Wszystkie zgromadzone przez Państwa w Rkantor.com środki są bezpieczne i chronione zgodnie z przepisami Ustawy o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 roku. Jesteśmy krajową instytucją płatniczą, co oznacza, że naszą działalność nadzoruje organ państwowy – Komisja Nadzoru Finansowego. Naszym właścicielem jest stabilna instytucja z wieloletnim doświadczeniem – Bank BNP Paribas.

Powodem decyzji o zakończeniu działalności Rkantor.com jest zmiana profilu biznesowego spółki BNP Paribas Solutions, która jest właścicielem marki Rkantor.com – dotychczas równolegle ze świadczeniem usług z zakresu wymiany walut, Spółka dostarczała też usługi IT i technologie dla branży finansowej. Od tego roku będzie to główny i systematycznie poszerzany zakres działalności BNP Paribas Solutions.

PUNKTY PROMOCYJNE

Czy do końca działalności kantoru mogę korzystać z punktów promocyjnych na wymianę bez spreadu?

Tak – zasady przyznawania i wykorzystywania punktów pozostają bez zmian.

DANE

Co się stanie z moim kontem po zakończeniu działalności kantoru?

Konto zostanie zablokowane i usunięte. Państwa dane będą przechowywane zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.

Co się stanie z moimi danymi po zakończeniu działalności kantoru?

Zgodnie z RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administrator danych jakim jest BNP Paribas Solutions będzie przetwarzał dane w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 pkt c RODO). Taki obowiązek wynika m.in. z ustawy o rachunkowości.
 
Zgodnie z art. 74 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości dane dotyczące klientów i zlecanych przez nich lub na ich rzecz operacji jesteśmy obowiązani przechowywać przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym miała miejsce ostatnia taka operacja. Jako Krajowa Instytucja Płatnicza podlegamy też Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku,  której art. 49  wymaga przechowywania danych dotyczących klientów i ich operacji przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem, lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.

Państwa dane (w tym osobowe) będą przechowywane w naszych systemach w sposób zapewniający pełne ich zabezpieczenie przed ich zniszczeniem i niepowołanym dostępem do zawartych w nich informacji. Nie będą przy tym wykorzystywane do żadnych innych celów niż wynikające z przepisów prawa, w tym ze wskazanych powyżej aktów prawnych, a po upływie wymaganego przez nie okresu zostaną nieodwracalnie usunięte. Stosowane przez nas organizacyjne i techniczne środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych (w tym przechowywanych) danych są w pełni zgodne z RODO oraz przepisami wykonawczymi, w tym z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz z odpowiednimi rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego.

Czy po zakończeniu działalności będę miał dostęp do danych i możliwość ich modyfikacji?

Przechowywane przez nas dane dotyczące byłych klientów i ich operacji nie będą udostępniane w trybie on-line, będą również – jako dane archiwalne – zabezpieczone przez jakimikolwiek modyfikacjami, z wyjątkiem wynikających z realizacji praw podmiotów danych określonych w art. 16 RODO. Dane te będą Państwu udostępniane w trybie i przypadkach określonych w art. 15 RODO, po zgłoszeniu na jeden z podanych na naszym portalu adresów odpowiedniego żądania.

Co się stanie z moimi zgodami marketingowymi po zakończeniu działalności kantoru?

Rkantor.com po zakończeniu działalności nie będzie kierował do Państwa komunikacji marketingowej, zaś sama informacja o udzieleniu zgody marketingowej zostanie zarchiwizowana i przechowywana z zachowaniem takich samych środków bezpieczeństwa, co Państwa dane osobowe.

UŻYTKOWNICY, KTÓRZY NIE DOKOŃCZYLI REJESTRACJI W RKANTOR.COM

Podjąłem próbę rejestracji w Rkantor.com, jednak jej nie ukończyłem. Czy to oznacza, że będziecie w jakiś sposób przechowywać i przetwarzać moje dane osobowe?

Dane klientów, którzy nie dokończyli procesu rejestracji, będziemy przetwarzać jedynie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji lub roszczeń i wyłącznie przez czas niezbędny do ich przedawnienia określony w odpowiednich przepisach prawa, a więc nie dłuższy niż 6 lat.

Tematy:

ekantor

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>