Kantor internetowy »   Polityka cookies  

Polityka cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych w domenie *.rkantor.com, zwanej dalej („Serwisem”), których właścicielem jest BNP Paribas Solutions Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, zwana dalej "Dostawcą").
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o użytkownikach odwiedzających serwis, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, rozumiane jako pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę, źródło pochodzenia strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, oraz dane, które przechowują.
Wykorzystywanie plików cookies
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Dostawcy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową Dostawcy Serwisu;
  • retargetingu i remarketingu ofert reklamowych poprzez powiązanie aktywności użytkowników w innych portalach internetowych z aktywnością w serwisie Dostawcy.
4. Na stronach Serwisu mogą znajdować się kody aplikacji internetowych, oraz odwołania
i odnośniki pochodzące z innych serwisów internetowych, które mogą zbierać dane
o użytkowniku i stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą
z takich polityk, ponieważ Dostawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
Rodzaje plików cookies
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • sesyjne (session cookies) – są plikami składowanymi tymczasowo na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia zwartości strony internetowej lub przeglądarki internetowej;
  • stałe (persistent cookies) – pliki, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas obowiązywania określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • Pliki stałe i sesyjne dodatkowo dzielą się na ze względu na to przez kogo są tworzone:
Pliki cookies w serwisie
Rodzaj pliku Typ Nazwa Domena Opis
stałe third parties cookies _ga *.Rkantor.com Wystawione przez narzędzie analityczne Google Analytics. Czas żywotności wynosi 2 lata.
sesyjne third parties cookies _gat *.Rkantor.com Wystawione przez narzędzie analityczne Google Analytics. Czas żywotności wynosi 10 min.
stałe third parties cookies SERVERID *.Rkantor.com Wystawione przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu. Ciasteczko okreola nazwę serwera, wartość przydzielana losowo - służy w celu balansowania obciążenia ruchu internetowego. Czas żywotności ustawiony jest na 10 lat.
stałe third parties cookies smg *.salesmanago.pl Wystawione przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu. Przechowuje identyfikator, który służy do monitorowania aktywności użytkowników. Czas żywotności ustawiony jest na 10 lat.
stałe third parties cookies smids *.salesmanago.pl Wystawione przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu. Ciasteczko przechowuje identyfikator użytkownika służący do monitorowania konkretnych wizyt użytkowników i ich aktywności, powiązanych z konkretnymi danymi o użytkowniku np. adres e-mail. Ciasteczko pozwala kojarzyć dane zgromadzone na różnych stronach Dostawcy np. subdomeny. Czas żywotności ustawiony jest na 10 lat.
stałe third parties cookies smuuid *.Rkantor.com Wystawione przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu. Ciasteczko przechowuje identyfikator użytkownika służący do monitorowania anonimowych wizyt użytkowników. Czas żywotności ustawiony jest na 10 lat.
stałe third parties cookies smclient   Wystawione przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu. Ciasteczko przechowuje identyfikator użytkownika służący do monitorowania konkretnych wizyt użytkowników, powiązanych z konkretnymi danymi o użytkowniku zgromadzonymi przez Serwis Dostawcy np. adres e-mail. Czas żywotności ustawiony jest na 10 lat.
 
 
Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych Dostawca przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Dostawca zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL bądź zmiany treści. Znamy również: publiczny adres IP, czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji wymiany informacji za pomocą protokołu HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer url) – w wypadku gdy przejście na stronę Dostawcy nastąpiło przez odnośnik zamieszczony w innym serwisie internetowym, nagłówki wysłane z przeglądarki użytkownika oraz informacje o przeglądarce użytkownika. Zebrane dane są lub mogą być kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Dostawcy. Ponadto w celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami, aby określić, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp. Pliki cookies na stronach Serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Jedynie w wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to poprosi, np. klikając przycisk "zapamiętaj mnie", zachowujemy w zaszyfrowanej postaci wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcji. Przykładowo może to być podpowiadanie nazwy użytkownika przy kolejnych logowaniach do zawartości strony internetowej. Takie dane są zawsze zaszyfrowane w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do nich osobom i systemom innym niż Dostawcy Serwisu. Wyjątkiem od zasad przedstawionych w ww. punktach jest korzystanie z formularzy kontaktowych lub formularzy elektronicznych dotyczących umożliwienia wnioskowania o usługi lub produkty Dostawcy poprzez ich uzupełnienie i wysłanie np. kliknięcie w przycisk „Dalej” , „Wyślij” „Zarejestruj” . W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą i przetwarzane są na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto przetwarzanie danych z formularzy zostało objęte przez Dostawcą zasadami ujętymi w odrębnych regulaminach i umowach zawartych pomiędzy Dostawcą, a użytkownikiem. Wysłanie danych poprzez użycie formularza wymaga akceptacji od użytkownika dołączonych do niego zgód oznaczonych jako obowiązkowe. W sytuacji jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane wysłane za pomocą formularza nie będą służyły do kierowania do użytkownika informacji handlowych i reklam w powiązaniu z ciasteczkami zgromadzonymi przez Dostawcę np. spersonalizowane oferty reklamowe. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, w tym także mogą powodować całkowity brak świadczenia usług. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>