Kantor internetowy »   Polityka prywatności  

Polityka prywatności

Serwis Rkantor.com chroni prywatność Klientów, czego konsekwencją jest staranny dobór środków technicznych i organizacyjnych zapewniający mitygację ryzyk związanych z podstawowymi atrybutami bezpieczeństwa (poufność, dostępność i integralność) przetwarzanych przez Rkantor.com danych osobowych Klientów.

Dane osobowe są zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 
Rkantor.com jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych osobowych w ramach usługi w sposób należyty i zastosowanie odpowiednich, wynikających z analizy ryzyka mechanizmów mitygujących ryzyka związane z przetwarzaniem i udostępnianiem tychże danych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez osoby, którym udzielono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z definicją zawartą w RODO, administratorem danych (w tym danych osobowych klientów, pracowników i innych osób) przetwarzanych w  ramach usługi  jest firma. BNP Paribas Solutions Spółka z o.o. Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa.
   
Przetwarzanie danych osobowych w serwisie rkantor.com jest prowadzone jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej i bezbłędnej, a także zgodnej z prawem realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Serwis rkantor.com może także przetwarzać dane osobowe osób trzecich w celach marketingowych, w szczególności polecenia usługi przez użytkowników osobom trzecim.
 
Cele przetwarzania danych:

  • pośredniczenie w wymianie, sprzedaży lub kupnie walut drogą elektroniczną;
  • zapewnienie zgodności z przepisami prawa w zakresie obowiązków wynikających
    z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216;
  • przesyłanie droga elektroniczną zamówionych informacji;
  • obsługa reklamacji.
 
Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych. Po zakończeniu relacji z Klientem, dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z zapisami artykułu 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204.
 
Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest wymagane, w przypadku, gdy ich podanie wynika z przepisów prawa.
Użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych, ich zmiany oraz poprawiania.
Dane osobowe innych osób również mogą być zbierane za pośrednictwem Klientów (np. w przypadku polecenia). Osoby te maja prawo złożenia pisemnego wniosku z żądaniem zaprzestania przetwarzania ich danych, mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w celach marketingowych lub przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 
W przypadku, gdy dane osobowe Klienta staną się nieaktualne, jest on zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji.
 
Serwis rkantor.com zawiera formularze, w których możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych. Serwis rkantor.com nie udostępnia danych osobowych swoich użytkowników osobom/firmom trzecim – poza podmiotami współpracującymi z R-Kantor oraz podmiotami uprawnionymi do ich otrzymania z tytułu obowiązujących przepisów prawa – w tym odpowiednim organom nadzoru finansowego  i wymiaru sprawiedliwości. W przypadku innych podmiotów, dane osobowe są przekazywane w celach marketingowych na podstawie odpowiedniej zgody klienta.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane i przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji usług, z zastrzeżeniem przypadków gdy okres ich przechowywania wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe innych osób przekazanych przez Użytkowników są przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do wykonania dyspozycji klienta.
 
Adresy IP Użytkowników są zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych oraz statystycznych, jak i ewentualnej identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszeń Regulaminu.
 
Wszelkie zapytania dotyczące zasad zachowania poufności, ochrony i przetwarzania danych osobowych w ramach usługi powinny być kierowane na adres korespondencyjny (poczta tradycyjna) lub adres e-mail: iodo@rkantor.com
 
Ciasteczka (cookies)
 
Niektóre elementy serwisu rkantor.com mogą wykorzystywać ciasteczka (cookies), czyli małe pliki umieszczane na komputerze użytkownika serwisu identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów, grafik i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych.
 
Jeśli nie blokujesz plików cookies w swojej przeglądarce, to zgadzasz się na zapisanie ich w pamięci Twojego urządzenia oraz na dostęp do nich i ich użycie przez BNP Paribas Solutions.  Możesz także nie wyrazić zgody na powyższe zmieniając ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies.
 
Stosowane są pliki cookies zarówno stałe, jak i sesyjne. Pierwsze z nich na stałe pozostają w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej – do czasu ręcznego ich usunięcia, lub po zadanym czasie. Cookies sesyjne są ważne i istnieją w obrębie sesji – są zatem usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki lub wylogowania się ze strony serwisu.
 
Serwis rkantor.com współpracuje również z szeregiem zewnętrznych dostawców usług, których własne cookies mogą również pojawić się w państwa przeglądarce. Kompletna specyfikacja używanych cookies znajduje się w Tabeli 1.
 
Tabela 1. Zestawienie używanych cookies firm trzecich.
 

Rodzaj pliku
 

Typ
 

Nazwa
 

domena
 

Opis
 
stałe third parties cookies  _ga *.Rkantor.com
 

Wystawione przez narzędzie analityczne Google Analytics. Czas żywotności wynosi 2 lata.
 
sesyjne third parties cookies _gat *.Rkantor.com
 

Wystawione przez narzędzie analityczne Google Analytics. Czas żywotności wynosi 10 min.
 
stałe third parties cookies SERVERID *.Rkantor.com
 

Wystawione przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu. Ciasteczko  określa nazwę serwera, wartość przydzielana losowo - służy w celu balansowania obciążenia ruchu internetowego. Czas żywotności ustawiony jest na 10 lat.
 
stałe third parties cookies smg *.salesmanago.pl
Wystawione przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu. Przechowuje identyfikator, który służy do monitorowania aktywności użytkowników. Czas żywotności ustawiony jest na 10 lat.
 
stałe third parties cookies smids *.salesmanago.pl
Wystawione przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu. Ciasteczko przechowuje identyfikator użytkownika służący do monitorowania konkretnych wizyt użytkowników i ich aktywności, powiązanych z konkretnymi danymi o użytkowniku np. adres e-mail.  Ciasteczko pozwala kojarzyć dane zgromadzone na równych stronach Dostawcy np. subdomeny. Czas żywotności ustawiony jest na 10 lat.
 
stałe third parties cookies
 
smuuid *.Rkantor.com
 

Wystawione przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu. Ciasteczko przechowuje identyfikator użytkownika służący do monitorowania anonimowych wizyt użytkowników.  Czas żywotności ustawiony jest na 10 lat.
 
stałe
third parties cookies
 
smclient   Wystawione przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu. Ciasteczko przechowuje identyfikator użytkownika służący do monitorowania konkretnych wizyt użytkowników, powiązanych z konkretnymi danymi o użytkowniku zgromadzonymi przez Serwis Dostawcy np. adres e-mail.  Czas żywotności ustawiony jest na 10 lat.
 
 
Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>