Opcja BEN

Oznacza, że wszystkie opłaty, związane z wykonaniem przelewu – koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta – pokrywa beneficjent przelewu. W praktyce oznacza to, że z rachunku zleceniodawcy zostanie pobrana tylko kwota przelewu. Natomiast odbiorca (beneficjent) otrzyma kwotę pomniejszoną o wszelkie koszty pobrane przez banki uczestniczące w transakcji.

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>