Opcja OUR

Opcja, w której wszystkie opłaty, związane z wykonaniem przelewu – koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta – pokrywa zleceniodawca.  W praktyce oznacza to, że z rachunku zleceniodawcy zostanie pobrana kwota przelewu wraz ze wszelkimi kosztami pobranymi przez banki uczestniczące w transakcji. Natomiast odbiorca otrzyma kwotę docelową nie ponosząc przy tym kosztów.

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>