Opcja SHA

Opcja gdzie opłaty, związane z wykonaniem przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. Jedna z najczęściej używanych form transakcji, w której zleceniodawca płaci koszty po stronie swojego banku (np. za tryb transakcji, realizację), a pozostały koszty zostają potrącone w kwocie, która ostatecznie otrzymuje odbiorca. Opcja SHA jest stosowana m.in w Rkantor.com.

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>