Order

Warunkowe zlecenie oczekujące, składane po kursie ustalonym przez klienta: gorszym niż rynkowy (stop-loss) lub kursie lepszym niż rynkowy (take-profit), które zostanie zrealizowane pod warunkiem, że w ciągu trwania tego zlecenia kurs osiągnie zadany poziom. Dzięki zleceniu Order, użytkownik może zlecić zakup walut po określonej cenie w przyszłości(o ile taka cena pojawi się na rynku) i jednocześnie zabezpieczyć się przed nieakceptowalnym spadkiem danej waluty poprzez zlecenie STOP. Dzięki temu użytkownik, może kupić walutę po kursie niższym niż jest w danej chwili jednocześnie przyjmując maksymalny stopień ryzyka.

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>