Brexit

 
Brexit to potoczna nazwa (skrót od ang. British exit) złożonego procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Taka decyzja została podjęta przez Rząd Jej Królewskiej Mości w 2016 r. na podstawie referendum, w którym przy frekwencji około 72%, około 52% Brytyjczyków opowiedziało się za wyjściem swojego kraju z UE. Referendum nie było prawnie wiążące, a decyzja brytyjskiego rządu była pierwszą tego typu w dziejach Unii Europejskiej.  Debata publiczna przed referendum na temat dalszej brytyjskiej obecności w UE pokazała ogromny poziom nastrojów eurosceptycznych i populistycznych w Wielkiej Brytanii.

Sytuacja Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej

Wielka Brytania przystąpiła do struktur europejskich w 1973 r. i już od samego początku była raczej sceptycznie nastawiona do kolejnych inicjatyw w ramach integracji politycznej kontynentu. Taka politykabyła prowadzona szczególnie w latach 80. przez ówczesną premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Właśnie wtedy Anglia otrzymała tzw. rabat brytyjski, czyli obniżenie wysokości składek wpłacanych przez nią do budżetu unijnego.  
Wielka Brytania nie weszła także nigdy do strefy Schengen oraz nie przyjęła euro, mimo że przez wiele lat z rzędu spełniała warunki przyjęcia tej waluty określone w traktacie z Maastricht, reformującym Wspólnoty Europejskie. Dodatkowo . w 1997 r. rząd brytyjski wprowadził dodatkowe warunki dla ewentualnego wstąpienia Zjednoczonego Królestwa do unii walutowej – tzw. pięć testów gospodarczych. Wprowadził je ówczesny kanclerz skarbu, a późniejszy premier, Gordon Brown.
Wielka Brytania oraz Dania jako jedyne państwa w Unii Europejskiej mogły korzystać z tzw. klauzuli opt-out w kwestii integracji gospodarczej, czyli przyjęcia wspólnej waluty. Takie prawo wynegocjowały sobie w Traktacie Lizbońskim z 2009 r. Co po Brexicie?
Wielka Brytania to pierwsze w historii UE państwo członkowskie, które zdecydowało o wyjściu z tej organizacji.
Swój sprzeciw wobec decyzji o Brexicie zgłosiły Szkocja i Irlandia Północna ‒ części składowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Brexit jest trudną kwestią szczególnie w przypadku  Irlandii Północnej, gdzie brytyjski rząd chce wprowadzić granicę celną, natomiast Bruksela chce utrzymać swobodę przemieszczania się.
Największe pytania budzi problem imigrantów –to właśnie ich obecność w Wielkiej Brytanii budziła największe niezadowolenie i nastroje eurosceptyczne.
1

2

3

4

5

...

11

strzałka w prawo nawigacji paginacji

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>