Europejski Bank centralny EBC

 
Dlaczego decyzje Europejskiego Banku Centralnego mają tak duży wpływ na rynek walutowy?
Na konferencję przewodniczącego tej instytucji – Marco Draghiego –  czekają z zapartym tchem nie tylko przedstawiciele banków centralnych Unii Europejskiej, lecz także inwestorzy na rynku walutowym. Wypowiedzi przedstawicieli EBC, nie mówiąc już o samych jego decyzjach, mogą spowodować znaczące, kilkugroszowe zmiany kursów walut w ciągu kilku sekund! Dlaczego mają one takie znaczenie?
Europejski Bank Centralny (EBC) to bank centralny całej strefy euro, do której należy obecnie 19 państw Unii Europejskiej. Strefa euro to prawdziwy gospodarczy potentat i druga po USA światowa gospodarka, dlatego decyzje instytucji odpowiadającej za jej politykę finansową mają znaczenie globalne.

Jak działa Europejski Bank Centralny?
Europejski Bank Centralny razem z bankami centralnymi wszystkich państw UE jest częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Od 2011 roku przewodniczącym Europejskiego Banku Centralnego jest Marco Draghi. Głównym organem decyzyjnym jest Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, którą tworzą sześcioosobowy Zarząd EBC oraz prezesi banków centralnych wszystkich 19 krajów strefy euro. Rada Prezesów EBC spotyka się dwa razy w miesiącu w siedzibie EBC we Frankfrucie nad Menem. Co sześć tygodni EBC organizuje konferencję prasową, w której uczestniczy prezes i wiceprezes EBC. Wyjaśniają oni wtedy decyzje dotyczące polityki pieniężnej, a inwestorzy na rynku walutowym często próbują w tych wypowiedziach dopatrzyć się sygnałów planowanych w przyszłości działań – znaczenie może mieć nawet mały gest lub inne od oczekiwanego zabarwienie komunikatu.

Zadania Europejskiego Banku Centralnego
Jest wśród nich emisja waluty euro – tylko EBC ma wyłączność na emisję banknotów w strefie euro –  i zapewnienie stabilności cen na tym obszarze. Europejski Bank Centralny nadzoruje też systemy bankowe w strefie euro i zbiera dane statystyczne od instytucji finansowych na tym terenie. Zadaniem EBC jest również współpraca z bankami należącymi do całej Unii Europejskiej (w tym z Narodowym Bankiem Polskim).
1

2

3

4

5

...

46

strzałka w prawo nawigacji paginacji

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>