Agencja Fitch

 
Agencja Fitch Ratings należy go grona trzech najbardziej wpływowych agencji ratingowych o zasięgu globalnym. Swoją działalnością obejmuje przeszło 5700 instytucji finansowych oraz ponad 200 przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki; prowadzi też rating 100 państw. W Polsce z jej usług korzystają również samorządy lokalne oraz np. spółki komunalne.
Pierwszy rating finansowy Fitch przyznał w 1913 r., stosując niemal tę samą skalę oceny co cztery lata wcześniej Moody’s.

Działalność Fitch Ratings w Polsce

Na rynku usług ratingowych  funkcjonuje zasada, według której dany podmiot gospodarczy nie może uzyskać oceny wiarygodności kredytowej od agencji, która nie prowadzi takich szacunków dla państwa, w którym ten podmiot jest zarejestrowany. W Polsce Skarb Państwa od 1995 r. otrzymuje ratingi od wszystkich trzech najbardziej renomowanych na świecie agencji. Także od Fitch Ratings.
Z usług Fitch Ratings korzystają polskie miasta (np. od 2013 r. miasto Poznań) oraz samorządy, np. województwo małopolskie, które obecnie otrzymało ocenę A-/z perspektywą stabilną. Bardzo rzadko zdarza się również, aby agencja ratingowa, w tym także Fitch Ratings, przyznała miastu bądź samorządowi ocenę wyższą niż aktualny rating państwa.
Podczas kryzysów finansowych miasta z reguły radzą sobie gorzej i otrzymują niższe ratingi. Związane jest to z ich silną integracją z regionem i krajem. W kryzysowych okresach miasta częstoj starają się też otrzymać rating, bo może on być argumentem in plus w przypadku starania się o kredyt. W okresie dobrej koniunktury kraju wysoki rating miasta bądź samorządu lokalnego jest wykorzystywany np. w celach promocyjnych.

Rating Polski

W 2016 r. dwie ważne światowe agencje (Moody’s oraz Standard&Poor’s) obniżyły perspektywę polskiego ratingu ze stabilnej na negatywną. Groziło to jego obniżeniem w kolejnych raportach. Fitch Ratings jako jedyny z renomowanej trójki agencji powstrzymał się przed jakimikolwiek ruchami. Obecnie  agencja Fitch przyznała Polsce rating na poziomie A- z perspektywą stabilną, „oczko” niżej niż Moody’s (A2) oraz poziom wyżej niż Standard&Poor’s (BBB+). W komunikacie Fitch Ratings z grudnia 2017 r. możemy przeczytać uzasadnienie „werdyktu”:
„Polski rating odzwierciedla silne fundamenty makroekonomiczne wspierane przez zdrową architekturę monetarną i solidny sektor bankowy. Ocena ratingowa jest ograniczona przez słaby PKB na mieszkańca w porównaniu do mediany krajów o podobnej ocenie oraz poprzez wysoki dług zewnętrzny netto”.
1

2

3

4

5

...

7

strzałka w prawo nawigacji paginacji

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>