Po szeroko zakrojonym łagodzeniu polityki pieniężnej w ubiegłym miesiącu, w kwietniu Europejski Bank Centralny utrzymał stopy na dotychczasowym poziomie ze stopą operacji refinansujących na poziomie 0,0%, a depozytu i kredytu w banku odpowiednio w wysokości -0,4% i 0,25%.
Bank potwierdził, że zgodnie z marcową decyzją zwiększył comiesięczną skalę skupu obligacji o 20mld euro do 80mld, a od czerwca w ramach powyższego limitu możliwy będzie także zakup obligacji przedsiębiorstw niebankowych (denominowane w EUR obligacje o zapadalności od 6M do 30Y z ratingiem inwestycyjnym). EBC szykuje się też do pierwszej serii tzw. programu TLTRO II, a więc taniego finansowania dla banków, które ma być przeznaczone na zwiększenie akcji kredytowej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw i które przy spełnieniu odpowiednich warunków może być nawet dostępne po ujemnej stopie procentowej. Podczas konferencji M. Draghi podkreślił coraz silniejszy pozytywny wpływ na podmioty gospodarcze ze strony podjętych już przez EBC działań. Szef EBC jednocześnie zaprzeczył, by rozważane były opcje bezpośredniego wsparcia gospodarstw i przedsiębiorstw (tzw. helicopter money), o czym spekulowano przed konferencją. Prawdopodobnie m.in. ta wypowiedź spowodowała, że komentarz został odebrany jako mniej gołębi niż oczekiwano, powodując przejściowe umocnienie euro wobec USD czy wzrost rentowności niemieckich 10-letnich obligacji.

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>