Agencja Moody's

 
Moody’s jest jedną z trzech najbardziej renomowanych na świecie agencji ratingowych, które zajmują się szacowaniem ryzyka inwestycyjnego oraz oceną zdolności kredytowej danego podmiotu.
Wraz z dynamicznym rozwojem rynku papierów wartościowych w XIX w. w Stanach Zjednoczonych oraz wzrostem ilości emitentów tego rodzaju papierów, powstało duże zapotrzebowanie na powstanie systemu ocen i klasyfikacji ryzyka inwestycji w nie. W 1909 r. John Moody opublikował pierwszy rating zdolności kredytowej amerykańskich spółek kolejowych. W tym celu opracował literowy system klasyfikacji ryzyka papierów wartościowych, który miał służyć przede wszystkim przejrzystości oceny. System Moody’ego wykorzystywał pierwsze trzy litery alfabetu (A, B, C) i do dziś stanowi także standard sposobu klasyfikacji dla innych agencji ratingowych.
Już w latach 1913-1914 Agencja Moody’s rozszerzyła działalność na przedsiębiorstwa przemysłowe, użyteczności publicznej oraz rating miast i gmin. W roku 1924 Agencja Moody’s obsługiwała prawie 100% amerykańskich obligacji.

Rating Moody’s – skala

Rating Moody’s wykorzystuje trzy litery alfabetu łacińskiego. A jako ocenę inwestycyjną i w niej obligacje niemal wolne od ryzyka (Aaa), o bardzo niskim ryzyku (Aa1, Aa2, Aa3) oraz stosunkowo niskim ryzyku (A1, A2, A3). B jako ocenę spekulacyjną ze szczegółowymi oznaczeniami: Baa dla obligacji o umiarkowanym ryzyku (Baa1, Baa2, Baa3), Ba dla obligacji obarczonych ryzykiem (Ba1, Ba2, Ba3), B dla obligacji o wysokim ryzyku (B1, B2, B3). Literą C oznacza ocenę wysoce spekulacyjną: Caa to w tej kategorii obligacje o bardzo wysokim ryzyku (Caa1, Caa2, Caa3), Ca oznaczają obligacje niemal niewypłacalne, natomiast C obligacja niewypłacalne.

Rating Moody’s dziś

Podobnie jak inne agencje ratingowe, Moody’s również prowadzi takie szacunki względem państwowych obligacji. Obecnie agencja dla naszego kraju od przeszło trzech lat utrzymuje ten sam poziom, jest to A2/P-1, kolejno dla zobowiązań długo- oraz krótkoterminowych. W okresie kilku lat zmieniła się jedynie perspektywa polskiego długu na negatywną (w 2016 r.), obecnie agencja określa ją jako stabilną.
Agencja Moody’s oprócz szacowania ryzyka obligacji prowadzi także np. prognozy wzrostu gospodarek. Na początku tego roku Główny Urząd Statystyczny podał, że w roku 2017 PKB naszego kraju wzrosło o 4,6%, co jest bliskie szacunkom Moody’s

1

2

3

4

5

...

9

strzałka w prawo nawigacji paginacji

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>