Kantor internetowy »   Newsy »   Standard & Poor's  

Standard & Poor's (S&P)

 

Czym jest Standard&Poor's?

Agencja Standard&Poor's to jedna z największych i najbardziej cenionych tego typu instytucji na świecie. Jej zadaniem jest analizowanie ryzyka kredytowego, opartego na połączeniu globalnej perspektywy inwestycyjnej oraz wnikliwej znajomości specyfiki lokalnych rynków. Publikowane przez agencję raporty są przydatne zarówno dla emitentów papierów dłużnych, jak i tych, którzy chcą w nie zainwestować. Dzięki nim „kredytodawcy” mogą  oszacować poziom ryzyka oraz wiarygodność kredytową np. państwa-emitenta. Standard&Poor's zajmuje się sporządzaniem raportów oraz przyznawaniem ratingów tylko dla podmiotów gospodarczych, dzięki czemu jest postrzegana przez inwestorów jako bezstronne i niezależne źródło informacji.
W styczniu 2014 r. agencja Standard&Poor's otworzyła swoje biuro w Warszawie. Stanowi ono centralę Standard&Poor's na Europę Środkowo-Wschodnią.

Czy rating może zaszkodzić?Kto go może otrzymać?

Od paru lat w polskich mediach możemy usłyszeć o corocznych notach przyznawanych przez Standard&Poor's różnym instytucjom, państwom lub nawet miastom. Taka nota (rating) to ocena zdolności kredytowej określonego emitenta papierów dłużnych, która ma charakter publiczny. Agencja przyznaje rating w trójstopniowej skali (A-AA-AAA; B-BB-BBB; C-CC-bez ratingu) dodając do niego tendencję wzrostową lub ryzyko spadku w klasyfikacji (+/-). Im wyższy rating, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia inwestorów do udzielenia kredytu (zakupu papierów dłużnych). Również im wyższy rating, tym tańszy może być kredyt, bo emitent będzie musiał spłacić niższe odsetki (oprocentowanie obligacji). Wynika to z  większego zaufania inwestorów do wypłacalności emitenta tych obligacji.
 
Standard&Poor's może sporządzić raport zdolności kredytowej dla państwa, miasta lub samorządu terytorialnego. Na jego uzyskanie zdecydowało się  wiele dużych i średniej wielkości miast w Polsce. Pierwszy taki rating dla polskich miast został przyznany w 1997 r. dla Krakowa i Łodzi.

Rating Polski

Agencja S&P ocenia obecnie zdolność kredytową Polski jako BBB+. Spośród dwóch innych globalnych, renomowanych agencji ratingowych (Moody's, Fitch Ratings) wystawiła ona naszemu państwu najniższy rating, dodatkowo zeszłoroczną perspektywę pozytywną w komunikacie z października 2017 r. uznano za stabilną. W uzasadnieniu decyzji Agencja S&P przyznała, że „polska gospodarka jest elastyczna otwarta i wydajna”, jednak istnieje wiele potencjalnych zagrożeń dla dalszego wzrostu PKB w naszym kraju. Przede wszystkim są nimi: spadek liczby pracujących, ryzyko przestymulowania finansów publicznych, uzależnienie od transferów funduszy unijnych oraz szybki wzrost płac.
1

2

3

4

5

...

18

strzałka w prawo nawigacji paginacji

Kantor 8:00 - 22:00 (Pon - Pt)
Giełda walutowa 24/7
uwaga Kantor online nie pracuje? Wymień walutę na giełdzie >>